σε δοκιμαστική λειτουργία
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
030613 Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) 3 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030684 Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) 4 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030618 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 4 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030130 Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Σύγχρονης Κοινωνιολογικής Θεωρίας 5 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030774 Εμπειρική Εγκληματολογία Ι 3 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030779 Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ 4 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030656 Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου 6 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030611 Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Δισδιάστατης και Πολυδιάστατης Ανάλυσης 2 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030728 Στατιστική ΙΙΙ : Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ 3 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030677 Συγκριτικές και ιστορικές μέθοδοι στην Κοινωνιολογία 1 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030017 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 2 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030148 Πόλη και Νεωτερικότητα 4 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030055 Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων 7 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030189 Οικονομική Κοινωνιολογία 5 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030192 Δημοσιονομική Κοινωνιολογία 6 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030193 Κοινωνιολογία του Χρήματος 6 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030187 Κοινωνία και Διαφθορά 4 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030191 Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία 6 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030201 Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες 7 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030635 Διδακτική της Κοινωνιολογίας - Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών 7 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030169 Άμεσες Επενδύσεις και Δημόσια Δάνεια στην Ελλάδα 19ος-20ος Αιώνας 8 Μάθημα Αντωνόπουλος Ιωάννης
030000 Παραδοσιακά και Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα 8 Μάθημα Αντωνόπουλος Ιωάννης
030680 Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών 4 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030188 Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων 5 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030190 Ευρώπη (Η) των Μεγάλων Επαναστάσεων Ι 6 Μάθημα Θεοδωρίδης Ιωάννης
030145 Κοινωνικές Ανισότητες Ι 5 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030146 Κοινωνικές Ανισότητες ΙΙ: Πολιτικές για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 6 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030754 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 6 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030785 Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς 7 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030763 Ισλάμ, Κοινωνία και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 8 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030071 Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια 6 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030086 Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις 5 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030168 Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στην Ανατολική Ευρώπη 6 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030177 Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδας 7 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030162 Αναπαραστάσεις και Συμβολισμοί της Καθημερινής Ζωής (Μέσα Επικοινωνίας) 6 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030165 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου 7 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 6 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030161 Τοπική Κοινωνία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες 5 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030157 Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση 5 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030723 Κριτική Εγκληματολογία 5 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030181 Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ: Πολιτικοοικονομική Προσέγγιση 8 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030072 Οργανωμένο Έγκλημα 6 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030794 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής 1 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030052 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι 5 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030019 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης Ι 5 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030023 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ 6 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030773 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ: Θεωρίες του Ελέγχου και της Διακινδύνευσης 4 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030778 Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος 3 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030619 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική Προσέγγιση 3 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030044 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας: Η Κοινωνική Συγκρότηση 6 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030100 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας ΙΙ 3 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030049 Θεωρία Κοινωνικής Στρωμμάτωσης 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030674 Αντεγκληματική Πολιτική 7 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030636 Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας 3 Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030620 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ 4 Μάθημα Μαγγανάς Αντώνης
030718 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών Ι 2 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030719 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών ΙΙ 3 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030185 Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων ως τον 15ο αιώνα 8 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030174 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης ΙΙ 8 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030692 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης Ι 5 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030748 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030119 Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας 6 Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι 1 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030755 Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς 5 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030000 Συνταγματικό Δίκαιο 1 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030178 Ανθρωπολογία της Βίας 6 Μάθημα Riboli Diana
030622 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 4 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030108 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 5 Μάθημα Riboli Diana
030014 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι 1 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030783 Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 6 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030750 Κοινωνική Πολιτική 3 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030632 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα Ι 4 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030634 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα ΙΙ 5 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030117 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία 5 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030141 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ 4 Μάθημα
030090 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι - Η Πολιτική στην Σύγχρονη Κοινωνία 5 Μάθημα
030011 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 2 Φροντιστήριο
030122 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 3 Μάθημα
030186 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ 2 Μάθημα Τσικριπής Ι.
030015 Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ 2 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030129 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 7 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030133 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων ΙΙ: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 8 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030132 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ: Σύγχρονες Θεωρίες για την Εξουσία και την Πολιτική Νομιμοποίηση 6 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030797 Ο Σύγχρονος Καπιταλισμός: Συγκριτική και Ιστορική Προσέγγιση 5 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030630 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης 7 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030670 Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος 8 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030000 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 2 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030000 Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομικός Κοινωνικός Μετασχηματισμός, η Μετάβαση στην Κοινωνία της Γνώσης 5 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030615 Εγκληματολογική Θεωρία Ι 3 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030142 Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές 8 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030657 Ποινολογία - Σωφρονιστική 6 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030176 Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων 5 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030154 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ 7 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030116 Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 6 Φροντιστήριο Χαλκιά Αλεξάνδρα
030147 Αθλητισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες 8 Μάθημα Χουμεριανός Ε.
030126 Κοινωνιολογία και Ιστορία των Κρίσεων 8 Μάθημα Χουμεριανός Ε.
030690 Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 3 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030180 Ιστορία των Ιδεών ΙΙ - Μαρξισμός 8 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030179 Μαρξ: Φιλοσοφία και Πολιτική 7 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030175 Φιλοσοφία της Ιστορίας 4 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030000 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ 6 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030749 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα 5 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030756 Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΙΙ: Κράτος και Εκκλησία στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία 6 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030171 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού 8 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030182 Ληστεία και Εξεγέρσεις. Ο Ένοπλος του Αγροτικού Χώρου στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα 8 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030786 Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης και Ρεμπέτικο Τραγούδι 8 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030199 Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Διαμεσολάβηση 8 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030202 Σύγχρονες Μορφές Παρεκλίνουσας Συμπεριφοράς 8 Μάθημα Παπαμιχαήλ Στ.
030195 Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας. Μέλετη Περιπτώσεων 8 Σεμινάριο Βλάχου Βασιλική
030205 Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης 8 Σεμινάριο Ξανθόπουλος Χρήστος
030197 Ενδοοικογενειακή Βία ΙΙ 5 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030204 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι 7 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030155 Κοινωνία και Κοινοτισμός 6 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
33Μ001 Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποιοτικές Μέθοδοι 1 Μάθημα Λυδάκη Άννα
33Μ003 Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη (Α): η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. (περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες) 1 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
33Μ003 Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη (Β): η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. (περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες) 1 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
33Μ004 Κεντρικά Ζητήματα στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 1 Μάθημα
030ΜΠΚ Επιστήμη, Κοινωνία, Τεχνολογία (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030ΜΠΚ Κριτική Θεωρία (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα
030ΜΠΚ Το πρόβλημα των Αξιών και των Θεωρητικών Αφαιρέσεων (Kοινωνιολογία της Γνώσης) (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα
030ΜΠΚ Θεωρίες του Πολιτικού Υποκειμένου 3 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030ΜΠΚ Φύλο, Λόγος, Εξουσία: Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 3 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
33Μ024 Μορφές εξουσίας σε προ-αστικές και προ-βιομηχανικές Κοινωνίες (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 3 Μάθημα Riboli Diana
33Μ005 Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Κυριαζή Νότα
33Μ006 Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας και το Κράτος Πρόνοιας (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
33Μ006 Η Κοινωνική Δομή στην Σύγχρονη Ελλάδα (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030ΜΠΚ Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και μέσα επικοινωνίας 3 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030ΜΠΚ Δημογραφία και Μετανάστευση (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 3 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030ΜΠΚ Δημογραφική Δομή της Ελληνικής Κοινωνίας (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 3 Μάθημα Κυριαζή Νότα
030ΜΠΚ Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 2 Μάθημα Κυριαζή Νότα
030ΜΠΚ Ελληνική κοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 2 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030ΜΠΚ Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
33Μ017 Νοοτροπίες οικονομικές και κοινωνικές ιδέες, κυρίαρχες ιδεολογίες και συμπεριφορές στη σύγχρονη Ελλάδα. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030ΜΠΚ Οικονομική Κρίση και Κοινωνικό Κράτος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Εξελίξεις, προβλήματα, προοπτικές. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030ΜΠΚ Η κρίση στην Ευρωζώνη και η κρίση χρέους και δανεισμού στην Ελλάδα: αίτια, διαχείριση, επιπτώσεις και προοπτικές. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030196 Ενδοοικογενειακή βία 7 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030198 Θυματολογία 7 Σεμινάριο Αρτινοπούλου Βασιλική
030057 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 6 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030110 Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας 6 Σεμινάριο Λαμπρέλλης Δημήτρης
030708 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 5 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030209 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ 8 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030013 Εισαγωγή στην Επιστημολογία 3 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030788 Το φαινόμενο της Γραφειοκρατίας 6 Μάθημα
030212 Βιολογία, Τάξη και Έγκλημα 7 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030208 Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία 8 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030ΜΠΕ Οργανωμένο Έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα. Φαινομενολογία, μορφές, παράγοντες 1 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030ΜΠΕ Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία 1 Μάθημα Φασεδάκης Ιάκωβος
030ΜΠΕ Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα 2 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030ΜΠΕ Νέες τεχνολογίες και έγκλημα 1 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030ΜΠΕ Σύγχρονες διεθνείς τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο και δικαιώματα του ανθρώπου 2 Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030ΜΠΕ Πρόληψη της εγκληματικότητας: Στρατηγικές, προγράμματα, φορείς στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2 Μάθημα Μαγγανάς Αντώνης
030ΜΠΕ Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας 3 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030ΜΠΕ Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας 3 Μάθημα Τσίγκανου Ι
030ΜΠΕ Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής 3 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030ΜΠΕ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 4 Μάθημα
030706 Συγκριτική Εγκληματολογία 5 Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030080 Εγκληματολογία και Λογοτεχνία 7 Σεμινάριο Νικολόπουλος Γιώργος
030765 Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών 7 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030073 Μορφές Εγκληματικότητας Ι. Πληροφορική και έγκλημα 7 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030643 Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη 3 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030207 Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα Διακυβέρνησης 5 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030210 Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών 7 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030211 Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η Κοινωνική Θεωρία στην Εποχή της Πληροφορίας 7 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030159 Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 5 Σεμινάριο
030160 Γαλλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 5 Σεμινάριο
030733 Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα 5 Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
030131 Μετα-νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία 5 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030793 Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια 7 Σεμινάριο Καραμπελιάς Γεράσιμος
030087 Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος 7 Σεμινάριο Κοταρίδης Νίκος
030166 Γερμανική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 7 Σεμινάριο