σε δοκιμαστική λειτουργία
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Κατηγορία Διδάσκων
030613 Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) 3 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030684 Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) 4 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030618 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 4 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030130 Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα της Σύγχρονης Κοινωνιολογικής Θεωρίας 5 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030774 Εμπειρική Εγκληματολογία Ι 3 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030779 Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ 4 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030656 Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου 6 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030611 Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Δισδιάστατης και Πολυδιάστατης Ανάλυσης 2 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030728 Στατιστική ΙΙΙ : Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ 3 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
030677 Συγκριτικές και ιστορικές μέθοδοι στην Κοινωνιολογία 1 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030017 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 2 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030148 Πόλη και Νεωτερικότητα 4 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030055 Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων 7 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
030189 Οικονομική Κοινωνιολογία 5 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030192 Δημοσιονομική Κοινωνιολογία 6 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030193 Κοινωνιολογία του Χρήματος 6 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030187 Κοινωνία και Διαφθορά 4 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030191 Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία 6 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030201 Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες 7 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030635 Διδακτική της Κοινωνιολογίας - Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών 7 Μάθημα Πρόντζας Δημήτριος
030169 Άμεσες Επενδύσεις και Δημόσια Δάνεια στην Ελλάδα 19ος-20ος Αιώνας 8 Μάθημα Αντωνόπουλος Ιωάννης
030000 Παραδοσιακά και Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα 8 Μάθημα Αντωνόπουλος Ιωάννης
030680 Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών 4 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030188 Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων 5 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030190 Ευρώπη (Η) των Μεγάλων Επαναστάσεων Ι 6 Μάθημα Θεοδωρίδης Ιωάννης
030145 Κοινωνικές Ανισότητες Ι 5 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030146 Κοινωνικές Ανισότητες ΙΙ: Πολιτικές για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 6 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030754 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 6 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030785 Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς 7 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030763 Ισλάμ, Κοινωνία και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 8 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030071 Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια 6 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030086 Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις 5 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
030168 Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στην Ανατολική Ευρώπη 6 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030177 Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδας 7 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030162 Αναπαραστάσεις και Συμβολισμοί της Καθημερινής Ζωής (Μέσα Επικοινωνίας) 6 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030165 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου 7 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 6 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030161 Τοπική Κοινωνία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες 5 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030157 Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση 5 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
030723 Κριτική Εγκληματολογία 5 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030181 Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ: Πολιτικοοικονομική Προσέγγιση 8 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030072 Οργανωμένο Έγκλημα 6 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030794 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής 1 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030052 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι 5 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030019 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης Ι 5 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030023 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ 6 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030773 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ: Θεωρίες του Ελέγχου και της Διακινδύνευσης 4 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030778 Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος 3 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030619 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική Προσέγγιση 3 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030044 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας: Η Κοινωνική Συγκρότηση 6 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030100 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας ΙΙ 3 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030049 Θεωρία Κοινωνικής Στρωμμάτωσης 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030674 Αντεγκληματική Πολιτική 7 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030636 Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας 3 Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030620 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ 4 Μάθημα Μαγγανάς Αντώνης
030718 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών Ι 2 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030719 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών ΙΙ 3 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030185 Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων ως τον 15ο αιώνα 8 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030174 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης ΙΙ 8 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030692 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης Ι 5 Μάθημα Μελετιάδης Χαράλαμπος
030748 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030119 Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας 6 Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι 1 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030755 Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς 5 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030000 Συνταγματικό Δίκαιο 1 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030178 Ανθρωπολογία της Βίας 6 Μάθημα Riboli Diana
030622 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 4 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030108 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 5 Μάθημα Riboli Diana
030014 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι 1 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030783 Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 6 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030750 Κοινωνική Πολιτική 3 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030632 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα Ι 4 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030634 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα ΙΙ 5 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030117 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία 5 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030141 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ 4 Μάθημα
030090 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι - Η Πολιτική στην Σύγχρονη Κοινωνία 5 Μάθημα
030011 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 2 Φροντιστήριο
030122 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 3 Μάθημα
030186 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ 2 Μάθημα Τσικριπής Ι.
030015 Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ 2 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030129 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 7 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030133 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων ΙΙ: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 8 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030132 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ: Σύγχρονες Θεωρίες για την Εξουσία και την Πολιτική Νομιμοποίηση 6 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
030797 Ο Σύγχρονος Καπιταλισμός: Συγκριτική και Ιστορική Προσέγγιση 5 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030630 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης 7 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030670 Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος 8 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030000 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 2 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030000 Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομικός Κοινωνικός Μετασχηματισμός, η Μετάβαση στην Κοινωνία της Γνώσης 5 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030615 Εγκληματολογική Θεωρία Ι 3 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030142 Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές 8 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030657 Ποινολογία - Σωφρονιστική 6 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030176 Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων 5 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030154 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ 7 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030116 Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 6 Φροντιστήριο Χαλκιά Αλεξάνδρα
030147 Αθλητισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες 8 Μάθημα Χουμεριανός Ε.
030126 Κοινωνιολογία και Ιστορία των Κρίσεων 8 Μάθημα Χουμεριανός Ε.
030690 Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 3 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030180 Ιστορία των Ιδεών ΙΙ - Μαρξισμός 8 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030179 Μαρξ: Φιλοσοφία και Πολιτική 7 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030175 Φιλοσοφία της Ιστορίας 4 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030000 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ 6 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030749 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα 5 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030756 Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΙΙ: Κράτος και Εκκλησία στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία 6 Μάθημα Παπαρίζος Αντώνης
030171 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού 8 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030182 Ληστεία και Εξεγέρσεις. Ο Ένοπλος του Αγροτικού Χώρου στην Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα 8 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030786 Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης και Ρεμπέτικο Τραγούδι 8 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030199 Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Διαμεσολάβηση 8 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030202 Σύγχρονες Μορφές Παρεκλίνουσας Συμπεριφοράς 8 Μάθημα Παπαμιχαήλ Στ.
030195 Ειδικά Θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας. Μέλετη Περιπτώσεων 8 Σεμινάριο Βλάχου Βασιλική
030205 Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης 8 Σεμινάριο Ξανθόπουλος Χρήστος
030197 Ενδοοικογενειακή Βία ΙΙ 5 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030204 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι 7 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030155 Κοινωνία και Κοινοτισμός 6 Μάθημα Κωστόπουλος Τρύφων
33Μ001 Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποιοτικές Μέθοδοι 1 Μάθημα Λυδάκη Άννα
33Μ003 Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη (Α): η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. (περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες) 1 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
33Μ003 Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη (Β): η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. (περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες) 1 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
33Μ004 Κεντρικά Ζητήματα στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 1 Μάθημα
030ΜΠΚ Επιστήμη, Κοινωνία, Τεχνολογία (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030ΜΠΚ Κριτική Θεωρία (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα
030ΜΠΚ Το πρόβλημα των Αξιών και των Θεωρητικών Αφαιρέσεων (Kοινωνιολογία της Γνώσης) (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 2 Μάθημα
030ΜΠΚ Θεωρίες του Πολιτικού Υποκειμένου 3 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
030ΜΠΚ Φύλο, Λόγος, Εξουσία: Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 3 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
33Μ024 Μορφές εξουσίας σε προ-αστικές και προ-βιομηχανικές Κοινωνίες (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) 3 Μάθημα Riboli Diana
33Μ005 Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Κυριαζή Νότα
33Μ006 Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας και το Κράτος Πρόνοιας (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
33Μ006 Η Κοινωνική Δομή στην Σύγχρονη Ελλάδα (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 2 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030ΜΠΚ Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και μέσα επικοινωνίας 3 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030ΜΠΚ Δημογραφία και Μετανάστευση (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 3 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030ΜΠΚ Δημογραφική Δομή της Ελληνικής Κοινωνίας (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες) 3 Μάθημα Κυριαζή Νότα
030ΜΠΚ Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 2 Μάθημα Κυριαζή Νότα
030ΜΠΚ Ελληνική κοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 2 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030ΜΠΚ Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
33Μ017 Νοοτροπίες οικονομικές και κοινωνικές ιδέες, κυρίαρχες ιδεολογίες και συμπεριφορές στη σύγχρονη Ελλάδα. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Κοταρίδης Νίκος
030ΜΠΚ Οικονομική Κρίση και Κοινωνικό Κράτος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Εξελίξεις, προβλήματα, προοπτικές. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030ΜΠΚ Η κρίση στην Ευρωζώνη και η κρίση χρέους και δανεισμού στην Ελλάδα: αίτια, διαχείριση, επιπτώσεις και προοπτικές. (: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας) 3 Μάθημα Τσοτσορός Ευστάθιος
030196 Ενδοοικογενειακή βία 7 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030198 Θυματολογία 7 Σεμινάριο Αρτινοπούλου Βασιλική
030057 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 6 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
030110 Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας 6 Σεμινάριο Λαμπρέλλης Δημήτρης
030708 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 5 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
030209 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ 8 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030013 Εισαγωγή στην Επιστημολογία 3 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
030788 Το φαινόμενο της Γραφειοκρατίας 6 Μάθημα
030212 Βιολογία, Τάξη και Έγκλημα 7 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030208 Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία 8 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030ΜΠΕ Οργανωμένο Έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα. Φαινομενολογία, μορφές, παράγοντες 1 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030ΜΠΕ Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία 1 Μάθημα Φασεδάκης Ιάκωβος
030ΜΠΕ Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα 2 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030ΜΠΕ Νέες τεχνολογίες και έγκλημα 1 Μάθημα Χάιδου Ανθοζωή
030ΜΠΕ Σύγχρονες διεθνείς τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο και δικαιώματα του ανθρώπου 2 Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030ΜΠΕ Πρόληψη της εγκληματικότητας: Στρατηγικές, προγράμματα, φορείς στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 2 Μάθημα Μαγγανάς Αντώνης
030ΜΠΕ Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας 3 Μάθημα Λαμπροπούλου Ευσταθία
030ΜΠΕ Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας 3 Μάθημα Τσίγκανου Ι
030ΜΠΕ Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής 3 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030ΜΠΕ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 4 Μάθημα
030706 Συγκριτική Εγκληματολογία 5 Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030080 Εγκληματολογία και Λογοτεχνία 7 Σεμινάριο Νικολόπουλος Γιώργος
030765 Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών 7 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030073 Μορφές Εγκληματικότητας Ι. Πληροφορική και έγκλημα 7 Μάθημα Λάζος Γρηγόρης
030643 Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη 3 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030207 Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα Διακυβέρνησης 5 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030210 Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών 7 Μάθημα Πρόντζας Ευάγγελος
030211 Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η Κοινωνική Θεωρία στην Εποχή της Πληροφορίας 7 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030159 Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 5 Σεμινάριο
030160 Γαλλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 5 Σεμινάριο
030733 Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα 5 Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
030131 Μετα-νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία 5 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030793 Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια 7 Σεμινάριο Καραμπελιάς Γεράσιμος
030087 Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος 7 Σεμινάριο Κοταρίδης Νίκος
030166 Γερμανική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 7 Σεμινάριο
030167 Ιταλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι 7 Σεμινάριο
030744 Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής 3 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030206 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 4 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030100 Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου. 4 Μάθημα Λυδάκη Άννα
030134 Τεχνολογικός Μετασχηματιμσός και Οικονομική Ανάπτυξη 6 Μάθημα Κήπας Μιλτιάδης
030163 Αγγλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 6 Σεμινάριο
030164 Γαλλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 6 Σεμινάριο
030213 Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 8 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030172 Γερμανική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 8 Σεμινάριο
030173 Ιταλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ 8 Σεμινάριο
030183 Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Κοινωνία και Δημόσια Απασχόληση 4 Μάθημα Λύτρας Ανδρέας
030215 Κοινωνία και χώρος 3 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030216 Προβιομηχανικές Κοινωνίες Ι 5 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030219 Φύλο και Σεξουαλικότητες 7 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030Erasmus Sociology of Everyday Life I - Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής Ι 5 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
060002 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι 1 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060006 Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 1 Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060043 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι 1 Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060119 Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία Ι 1 Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060004 Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία Ι 1 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060012 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 2 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060015 Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 2 Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060094 Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ 2 Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060013 Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 2 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060031 Βιολογική Ψυχολογία 2 Μάθημα
060296 Ψυχολογία της Συνεργασίας 3 Μάθημα Σακαλάκη Μαρία
060053 Κοινωνική Επιρροή Ι 3 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060005 Περιγραφική Στατιστική 3 Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060123 Ψυχομετρία Ι 3 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060257 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι 3 Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060196 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 4 Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060060 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 4 Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060122 Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου 4 Μάθημα
060052 Επαγωγική Στατιστική 4 Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060130 Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία 4 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060105 Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 5 Μάθημα
060294 Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία 5 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060286 Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα 5 Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060051 Εγκληματολογική Ψυχολογία: Κλινικές Εφαρμογές Ι 5 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060148 Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία 5 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060272 Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας 6 Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060079 Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής 6 Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060287 Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας 6 Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060278 Σύγχρονα Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 6 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060152 Κοινωνική Νόηση 6 Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060137 Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία 7 Μάθημα
060143 Πτυχιακή Εργασία 7 Μάθημα
060142 Πτυχιακή Εργασία 8 Μάθημα
060269 Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία 8 Μάθημα
060233 Σύγχρονα Θέματα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία 9 Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060136 Ανάπτυξη Μαθηματικών Εννοιών 9 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060273 Δομή και Λειτουργίες του Γνωστικού Συστήματος: Η περίπτωση της επίλυσης των προβλημάτων 9 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060295 Μεταγνωστικές Διεργασίες 10 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060217 Ερευνητικές Πρακτικές στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία 8 Μάθημα Καζή Σμαράγδα
060073 Γνωστική Ανάπτυξη 10 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060297 Σεμινάριο: Κοινωνιο - γνωστικές διαδικασίες απανθρωποποίησης 10 Σεμινάριο Σακαλάκη Μαρία
060181 Ψυχογλωσσολογία 9 Μάθημα
060023 Νευροψυχολογία 10 Μάθημα
060203 Οικονομική Ψυχολογία 10 Μάθημα Σακαλάκη Μαρία
060033 Πολυδιάστατη Στατιστική 9 Μάθημα Μπεχράκης Θεόδωρος
060288 Γνωστικές Διεργασίες και Λήψη Απόφασης 7 Μάθημα
060270 Εισαγωγή στην Γενική Ψυχολογία: Σύγχρονες Διαστάσεις της Ψυχολογίας 8 Μάθημα
060250 Σχολική Ψυχολογία 8 Μάθημα
060283 Γνωστική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές 8 Σεμινάριο Σαμαρτζή Σταυρούλα
060161 Σύγχρονα Θέματα Νευροεπιστημών 1 Μάθημα
060149 Θέματα Ψυχοφυσιολογίας 0
060145 Εργαστήρια Πειραματικής Ψυχολογίας 6 Μάθημα
060140 Κοινωνική Ψυχιατρική Ι 9 Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060290 Εμπειρικά Τεκμηριωμένη Ψυχοθεραπεία 9 Μάθημα Ποταμιάνος Γρηγόρης
060239 Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία 9 Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060289 Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχολογία: Ουσίες εξάρτησης Ι 9 Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060135 Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ 9 Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060285 Κλινική Ψυχολογία μέσα από τη Λογοτεχνία & την Τέχνη Ι 9 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060209 Σεμινάριο: Κλινική Ψυχολογία και Ποιοτική Έρευνα 8 Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060265 Δημόσια Συστήματα Ψυχικής Υγείας: συμμετοχή & ενδυνάμωση χρηστών & οικογενειών στο χώρο της ψυχικής υγείας 8 Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060165 Κοινωνική Ψυχιατρική ΙΙ 10 Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060237 Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας στην Πράξη 10 Μάθημα Αναγνωστόπουλος Φώτης
060238 Εργαστήρια στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς 10 Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060258 Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς ΙΙ 10 Μάθημα Μέλλον Ρόμπερτ
060291 Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχολογία: Ουσίες Εξάρτησης ΙΙ 10 Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060127 Ψυχομετρία ΙΙ 10 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060292 Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 10 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060144 Μορφές & Διαδικασίες Περιθωριοποίησης Ι 7 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060162 Σύγχρονα Θέματα στην κλινική Ψυχολογία 7 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060293 Κλινική Ψυχολογία μέσα από τη Λογοτεχνία και την Τέχνη ΙΙ 10 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060215 Εγκληματολογική Ψυχολογία: Κλινικές Εφαρμογές ΙΙ 10 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060167 Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχοθεραπεία 8 Σεμινάριο Σταλίκας Αναστάσιος
060163 Ο Ρόλος των Συναισθημάτων στη Θεραπευτική Διαδικασία 8 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060154 Εργαστήρια Ψυχομετρίας 8 Μάθημα Σταλίκας Αναστάσιος
060108 Εργαστήρια Κλινικής Ψυχολογίας 8 Μάθημα
060235 Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης ΙΙ 8 Μάθημα Τσαλίκογλου Φωτεινή
060236 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ 6 Μάθημα Ποταμιάνος Γρηγόρης
060210 Ερμηνευτικές Διαδικασίες Συμπεριφορών και Ενισχύσεων 9 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060204 Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας Ι 9 Σεμινάριο Προδρομίτης Γεράσιμος
060281 Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα 7 Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060171 Στερεότυπα 9 Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060225 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι 9 Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060168 Ιδεολογία και Κοινωνική Ψυχολογία 10 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060221 Ψυχολογία των Πολύ-πολιτισμικών Κοινωνιών και της Μετανάστευσης 10 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060189 Κοινωνική Ταυτότητα και Διομαδικές Σχέσεις 10 Μάθημα Χαντζή Αλεξάνδρα
060093 Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ 10 Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060242 Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ 10 Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
060241 Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα και Κοινωνικές Προσομοιώσεις 10 Μάθημα Κατερέλος Ιωάννης
060298 Η έννοια της Σύγκρουσης στην Κοινωνική Ψυχολογία 10 Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060228 Θεωρητικές Έννοιες της Κοινωνικής Ψυχολογίας μέσα από Ιστορικές & Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060205 Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας ΙΙ 10 Σεμινάριο Προδρομίτης Γεράσιμος
060282 Κοινωνική Μνήμη 9 Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060057 Ψυχολογιοποίηση 7 Μάθημα Παπαστάμου Στάμος
060118 Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία 8 Μάθημα Παπαστάμου Στάμος
060061 Κοινωνική Επιρροή ΙΙ 8 Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
060227 Διάλογοι μεταξύ κοινωνικής νόησης & κοινωνικής σκέψης 6 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060068 Δυναμική των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων 0
060008 Η Ψυχολογία των Ομάδων 6 Μάθημα
060172 Κοινωνικές Στάσεις 6 Μάθημα
060139 Κοινωνική Ψυχολογία της Πολιτικής Σκέψης & Συμπεριφοράς 6 Μάθημα Παπαστάμου Στάμος
060243 Ο Εαυτός 6 Μάθημα
060216 Κοινωνιολογία της Υγείας 9 Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060229 Κοινωνιολογία του Σώματος 9 Μάθημα Αλεξιάς Γεώργιος
060263 Κοινωνικές Επιστήμες, Διαδίκτυο και Κυβερνοχώρος 9 Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060302 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στον Κυβερνοχώρο 9 Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060169 Κοινωνιολογία της Εργασίας 9 Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060121 Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος 9 Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060138 Ιστορικό Γίγνεσθαι και Ελληνική Μυθοπλασία 7 Μάθημα
060194 Ιστορία του Δικαίου Ι: Κοινωνικές Ομάδες και Δικαιικές Συμπεριφορές στην Αρχαιοελληνική Πόλη 7 Μάθημα
060253 Σύγχρονα Θέματα της Κοινωνιολογικής Ανάλυσης 7 Μάθημα
060255 Κοινωνία και Γνώση 7 Μάθημα
060299 Φιλοσοφία της Επιστήμης 7 Μάθημα Παπαστάμου Στάμος
060206 Κοινωνία της Πληροφορίας και Οπτικοακουστική Εκπαίδευση 10 Μάθημα Κορωναίου Αλεξάνδρα
060151 Δεοντολογία 8 Μάθημα
060254 Σύγχρονα Θέματα της Κοινωνιολογικής Ανάλυσης: Όψεις Νεοελληνικής Κοινωνίας 8 Μάθημα
060256 Εκπαίδευση και Επαγγελματοποίηση: Όψεις της Ελληνικής Περίπτωσης 8 Μάθημα
060300 ΚυβερνοΠολιτική και Δυνητικές Κοινότητες 10 Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060301 Η Κουλτούρα του Διαδικτύου: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις & Εφαρμογές 10 Μάθημα Κοσκινάς Κωνσταντίνος
060007 Θεωρίες και Μέθοδοι των Επιστημών του Ανθρώπου 0
070001 Οικονομικά Μαθηματικά Ι 1 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070004 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο 1 Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070005 Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070010 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 1 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070203 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 1 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070007 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης) 2 Μάθημα Κουρνούτος Παναγιώτης
070023 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 2 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070035 Μικροοικονομική Ι 2 Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070121 Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 2 Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
070147 Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι) 2 Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070193 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη 2 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070014 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων) 3 Μάθημα Κουρνούτος Παναγιώτης
070017 Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 3 Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070022 Οικονομική Πολιτική 3 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070177 Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) 3 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070199 Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος ΙΙ) 3 Μάθημα Μουστάκας Μελέτιος
070204 Ιστορία Οικονομικών Θεωρίων 3 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070032 Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας 3 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070081 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 Μάθημα Χάνος Αντώνιος
070095 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 3 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070116 Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 4 Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070134 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 3 Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070160 Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης 3 Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070197 Marketing 3 Μάθημα
070200 Κοινοβουλευτικό Δίκαιο 3 Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070020 Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων) 4 Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070027 Δημόσια Οικονομική Ι 4 Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070051 Μακροοικονομική Ι 4 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070123 Στατιστική Ι 4 Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070157 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) 4 Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070016 Οικονομικός Προγραμματισμός 4 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070026 Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικοί Θεσμοί 4 Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070094 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 4 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070135 Εφαρμογές Πληροφορική - Ανάλυση Δεδομένων 4 Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070148 Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο) 4 Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
070178 Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 4 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070214 Ερευνητική Μεθοδολογία Θεσμών 4 Μάθημα Χωριανοπούλου Μαρία
070028 Νομισματική Θεωρία & Πολιτική 5 Μάθημα
070029 Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής 5 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070097 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 5 Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070098 Διεθνής Οικονομική Ι 5 Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070101 Μακροοικονομική ΙΙ 5 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070149 Λογιστική Τυποποίηση 5 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070100 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας Ι 5 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070117 Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 5 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070125 Στατιστική ΙΙ 5 Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070182 Εργατικό Ατομικό Δίκαιο 5 Μάθημα Ληξουριώτης Ιωάννης
070194 Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 5 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070058 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 5 Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070059 Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό) 5 Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070136 Ιστορία Δικαίου 5 Μάθημα Χάνος Αντώνιος
070150 Εργατικό Ατομικό Δίκαιο 5 Μάθημα Ληξουριώτης Ιωάννης
070179 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος) 5 Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070181 Έλεγχος της Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο 5 Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
070062 Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων 5 Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070064 Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) 5 Μάθημα Θεοδωροπούλου-Δένδια Βιργινία
070124 Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 5 Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070145 Συνταγματική Ιστορία 5 Μάθημα Παπαδάκη Πολυξένη
070208 Πηγές του Ρωμαϊκού και Βυζαντινού Δικαίου 5 Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070037 Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής 6 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070102 Διεθνής Οικονομική ΙΙ 6 Μάθημα Μαριόλης Θεόδωρος
070103 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 6 Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070159 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070180 Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 6 Μάθημα Μαριόλης Θεόδωρος
070198 Λογιστική Τυποποίηση ΙΙ - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070030 Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών 6 Μάθημα Κλεφτοδήμος Δημήτριος
070161 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 6 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070187 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 6 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070195 Διοίκηση στην Εκπαίδευση 6 Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070207 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 6 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070061 Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070065 Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) 6 Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070066 Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις - Αστική Ευθύνη του Κράτους - Δημόσια Κτήση) 6 Μάθημα Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
070137 Ιστορία των Θεσμών του Δημοσίου Δικαίου 6 Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070184 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη 6 Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070069 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 6 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070071 Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών) 6 Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070153 Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο 6 Μάθημα Ληξουριώτης Ιωάννης
070188 Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο) 6 Μάθημα Θεοδωροπούλου-Δένδια Βιργινία
070209 Ιστορία των Θεσμών (Μεταβυζαντινή Περίοδος) 6 Μάθημα Χωριανοπούλου Μαρία
070041 Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 7 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070106 Χρηματοοικονομική Ι 7 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070107 Ελεγκτική 7 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070162 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο 7 Μάθημα Κουγέας Βασίλειος
070163 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εταιρειών) 7 Μάθημα Μπασαγιάννης Αθανάσιος
070173 Δημόσια Οικονομική ΙΙ 7 Μάθημα Καραβίτης Νικόλαος
070045 Διοικητική Λογιστική 7 Μάθημα Φίλος Ιωάννης
070046 Οικονομική των Ενοποιήσεων 7 Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070047 Τραπεζική Λογιστική 7 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070109 Οικονομετρία Ι 7 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070211 Ειδικά Θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής 7 Μάθημα
070212 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 7 Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070216 Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας 7 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070074 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι) 7 Μάθημα Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
070075 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες) 7 Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070165 Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Αξιογράφων) 7 Μάθημα Μπώλος Άγγελος
070185 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 7 Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070186 Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης 7 Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070213 Τεχνολογία και Δίκαιο 8 Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070063 Ιστορία των Θεσμών του Ιδιωτικού Δικαίου 7 Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070114 Τραπεζικό Δίκαιο 7 Μάθημα Μπώλος Άγγελος
070192 Διοικητική Μεταρρύθμιση 7 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070196 Διοίκηση στην Εκπαίδευση 7 Μάθημα Βενετσανοπούλου Μαρία
070210 Ιστορία Θεσμών (Νεότερη Περίοδος) 7 Μάθημα Χωριανοπούλου Μαρία
070049 Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης 8 Μάθημα Βαβούρας Ιωάννης
070050 Ανάλυση Εισροών-Εκροών 8 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070087 Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 8 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070120 Χρηματοοικονομική ΙΙ 8 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070189 Έλεγχος Φορολογίας και Κυρώσεις 8 Μάθημα Μπέσιλα-Μακρίδη Ελισάβετ
070191 Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων 8 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070055 Συνεταιριστική Οικονομική 8 Μάθημα Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία
070092 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 8 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
070111 Επιχειρησιακή Έρευνα 8 Μάθημα Πετράκος Γεώργιος
070130 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας ΙΙ 8 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
070205 Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 8 Μάθημα Οικονομίδης Χαράλαμπος
070215 Οικονομετρία ΙΙ 8 Μάθημα Κόρδας Γρηγόριος
070142 Πρακτική Άσκηση 8 Μάθημα Περεντίδης Σταύρος
070217 Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου 8 Μάθημα Τσάμης Αναστάσιος
070083 Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ) 8 Μάθημα Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη
070113 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) 8 Μάθημα Παπαγιάννης Δονάτος
070170 Οργάνωση & Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών 8 Μάθημα Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλαΐα
070202 Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Ελληνικό Σύνταγμα 8 Μάθημα Νικολόπουλος Ηλίας
070206 Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7 Μάθημα Αναγνώστου Διαμάντω
070025 Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας 8 Μάθημα Μπέσιλα-Μακρίδη Ελισάβετ
070088 Μεθοδολογία του Δικαίου 8 Μάθημα Χάνος Αντώνιος
070172 Βιοηθική και Σύνταγμα 8 Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
070190 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 8 Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070218 Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 8 Μάθημα Βόγκλης Ελευθέριος
120302 Εισαγωγή στο Δίκαιο 1 Μάθημα Κανελλοπούλου Μαρία-Νέδα
120303 Πολιτικοί Θεσμοί 1 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120306 Μικροοικονομική 1 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120342 Διπλωματική Ιστορία Ι (1815-1919) 1 Μάθημα Τούντα - Φεργάδη Αρετή
120343 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς 1 Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120344 Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών 1 Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120308 Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Ι 2 Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120309 Διεθνείς Σχέσεις Ι 2 Μάθημα Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
120310 Τυπολογία των Πολιτικών Συστημάτων 2 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120312 Μακροοικονομική 2 Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120335 Ιστορία, Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Μάθημα Στεφάνου Κωνσταντίνος
120345 Διπλωματική Ιστορία 2 Μάθημα Συρίγος Ευάγγελος
120313 Διεθνές Δίκαιο Ι 3 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120317 Διεθνείς Σχέσεις ΙΙ 3 Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120318 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Ι 3 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120322 Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 3 Μάθημα Τούντα - Φεργάδη Αρετή
120477 Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων 3 Μάθημα Γκόφας Ανδρέας
120438 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 3 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120444 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 5 Μάθημα Κοππά Μαρία - Ελένη
120445 Μεθοδολογία Συγκριτικής Πολιτικής 3 Μάθημα Κοππά Μαρία - Ελένη
120452 Ελληνική Οικονομία 3 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120473 Στοιχεία Η/Υ 3 Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120476 Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές 1 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120280 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 4 Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120319 Διεθνές Δίκαιο ΙΙ 4 Μάθημα Συρίγος Ευάγγελος
120321 Θεωρία Εξωτερικής Πολιτικής 4 Μάθημα Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
120324 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 4 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120413 Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο 4 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120414 Ιστορία & Γεωπολιτική του Μεσανατολικού Χώρου 4 Μάθημα
120448 Τουρκία: Κοινωνική Συγκρότηση, Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική 4 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120451 Πολιτικά Συστήματα Ευρώπης και Αμερικής 4 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
120454 Ελληνική Διπλωματική Ιστορία 4 Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120478 Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 6 Μάθημα Μαστρογιάννης Αναστάσιος
120474 Στοιχεία Η/Υ ΙΙ 4 Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120084 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 5 Μάθημα Στεφάνου Κωνσταντίνος
120211 Στρατηγικές Σπουδές 5 Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120315 Θεωρία και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών 5 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120432 Διεθνής Χρηματοοικονομική 5 Μάθημα Μαστρογιάννης Αναστάσιος
120112 Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 5 Μάθημα Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα
120277 Ειρηνική Διευθέτηση Διεθνών Διαφορών 5 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120457 Διεθνές Χρηματοοικονομικό Δίκαιο 5 Μάθημα
120479 Θεωρία & Τεχνική των Διαπραγματεύσεων για την Επίτευξη Διεθνών Συμφωνιών 5 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120471 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 5 Μάθημα
120475 Στοιχεία Η/Υ ΙΙΙ 5 Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120286 Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Πολιτική Ενοποίηση 6 Μάθημα Κολιόπουλος Κωνσταντίνος
120327 Αμερικανική Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική 6 Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120337 Οικονομική της Εργασίας & Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης 6 Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120435 Πολιτικές Όψεις Διεθνών Θεσμών 6 Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120109 Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης 6 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120336 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου 6 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120422 Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 6 Μάθημα
120440 Πολιτική Παράδοση των ΗΠΑ 6 Μάθημα
120480 Οικονομική Διπλωματία 6 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120481 Στοιχεία Η/Υ ΙV 6 Μάθημα Καπούλας Γεώργιος
120472 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 6 Μάθημα
120115 Διεθνές Δίκαιο ΙΙΙ (Δίκαιο της Θάλασσας) 7 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120254 Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος 7 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120329 Σύστημα Ηνωμένων Εθνών 7 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120461 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά & Συνοδευτικές Πολιτικές 7 Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120332 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 7 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120426 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Βαλκανική Ασφάλεια / Balkan Security and European Integration 7 Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120341 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 7 Μάθημα Χειλά Ειρήνη
120468 Ρωσία: Πολιτικό Σύστημα & Εξωτερική Πολιτική 7 Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120316 Ιστορία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής ΙΙ 7 Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120463 Διεθνής Οικονομική Ολοκλήρωση 7 Μάθημα Μαστρογιάννης Αναστάσιος
120460 Οικονομική Πολιτική 7 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120259 Οι Μειονότητες στη Διεθνή Πολιτική 7 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120482 Βαλκανική Ασφάλεια 7 Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120443 Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές / Gender in International Relations 7 Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120287 Διεθνές Δίκαιο IV (Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνούς Δικαίου) 8 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120485 Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 6 Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120132 Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος και Μεσόγειος 8 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120125 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ: ΟΝΕ - Ενιαίος Χρηματοπιστωτικός Χώρος 8 Μάθημα Μενγκ-Παπαντώνη Μαρία
120462 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση 8 Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
120428 Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος (Jean Monnet) 8 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120331 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (από τη Λωζάνη εώς σήμερα) 8 Μάθημα Καιρίδης Δημήτριος
120418 Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα στη Μέση Ανατολή 8 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120469 Διεθνείς Σχέσεις στην Ανατολική Ασία / International Relations in East Asia 8 Μάθημα Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
120464 Διεθνής Οικονομική Ολοκλήρωση ΙΙ 8 Μάθημα
120465 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 8 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120466 Οι Οικονομίες των Βαλκανίων 8 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120262 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 8 Μάθημα Ταγαράς Χαρίσιος
120458 Ειδικά Θέματα Διεθνών Οργανισμών, Διεθνής Έλεγχος Υποχρεώσεων και Ανθρώπινα Δικαιώματα 8 Μάθημα
120431 Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων 8 Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120430 Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Άσυλο και την Μετανάστευση 8 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120467 Πτυχιακή Εργασία 8 Μάθημα
410941 Η/Υ - Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Μάθημα
410048 Η Τέχνη του Λόγου 1 Μάθημα Δημηρούλης Δημήτριος
410114 Εισαγωγή στις Σπουδές των Μέσων και της Μαζικής Επικοινωνίας 1 Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410255 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα 1 Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410213 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: ο 19ος αιώνας 1 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410058 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης 1 Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410228 Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 1 Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410270 Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές 1 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410082 Η/Υ - Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Τεχνολογίες, Υπηρεσίες, Εφαρμογές 2 Μάθημα Ντούνας Δημήτριος
410101 Κοινωνιολογία των Μέσων 2 Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410154 Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 2 Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410231 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική 2 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
410119 Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εξέλιξη και Επικοινωνία 2 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410117 Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύματος 2 Μάθημα Κική Ιωάννα
510002 Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη Δυναμική της Κοινωνίας 1 Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
410220 Σπουδές Οπτικού Πολιτισμού 2 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
510005 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία 1 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510006 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπης 1 Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510071 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 1 Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
410028 Σύγχρονη Κοινωνία και Μέσα Επικοινωνίας 3 Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
510112 Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Μεταβολής 1 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
410005 Πολιτική Κοινωνιολογία 3 Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
510136 Πολιτική Θεωρία και Κράτος Ι 1 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
410227 Αρχές Marketing: Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισμός 3 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
510008 Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική 3 Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
410167 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 1 Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
510014 Εισαγωγή στη Θεωρία και τις Μεθόδους των Κοινωνικών Ερευνών 3 Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510027 Εισαγωγή στη Δημογραφία 3 Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
410165 Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας 3 Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410257 Εισαγωγή στη Μουσειολογία 3 Μάθημα Γκαζή Ανδρομάχη
510089 Κλασικές Κοινωνικές Θεωρίες 3 Μάθημα Λελεδάκης Κανάκης
410195 Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση 3 Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410122 Εισαγωγή στον Κινηματογράφο 3 Μάθημα Παραδείση Μαρία
510099 Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός 3 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
410037 Δημόσια Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη 4 Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
410043 Πολιτιστική Πολιτική 4 Μάθημα Βουδούρη Δάφνη
510116 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία 3 Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
410140 Φιλοσοφία των Μέσων 4 Μάθημα Καββαθάς Διονύσιος
410036 Εισαγωγή στην Λογοτεχνία 4 Μάθημα Δημηρούλης Δημήτριος
510007 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών 5 Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
410249 Ποιοτικές Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας 4 Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410219 Επικοινωνία και Γλώσσα Ι 4 Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410216 Εισαγωγή στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις 4 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410190 Ιστορία της Τέχνης Ι 4 Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
510013 Αγροτικός Χώρος και Αγροτική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 5 Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510020 Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική 5 Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510029 Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική 5 Μάθημα Στρατηγάκη Μαρία
510037 Φύλο και Κοινωνική Πολιτική 5 Μάθημα Στρατηγάκη Μαρία
510069 Πληθυσμιακές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση 5 Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510072 Η Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Μάθημα Πασσάς Ανάργυρος
510073 Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Κοινωνικής Πρόνοιας 5 Μάθημα Ρομπόλης Σάββας
510077 Υγεία και Υγειονομική Πολιτική στη Νεώτερη Ελλάδα 5 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510101 Οικονομικά της Εργασίας 5 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510123 Γεωγραφία της Υπαίθρου 5 Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510130 Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 5 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510131 Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακά Δικαιώματα 5 Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510134 Παγκοσμιοποίηση και Νέα Κοινωνικά Κινήματα 5 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510145 Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι: Βιομηχανική Παραγωγή και Οργάνωση 5 Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510148 Θεωρίες της Παγκοσμιοποίησης 6 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510150 Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου 5 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
510155 Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 6 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510056 Μέθοδοι και Τεχνικές της Δημογραφικής Ανάλυσης 7 Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510093 Κοινωνιολογία της Εργασίας ΙΙ: Μεταβιομηχανικό Πρότυπο και Εργασία 7 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510095 Συνδικάτα και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα 7 Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510127 Ανεργία και Πολιτικές Απασχόλησης 7 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510140 Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική 7 Μάθημα Πρόκου Ελένη
510141 Δια Βίου Εκπαίδευση 7 Μάθημα Πρόκου Ελένη
510401 Πληροφορική: SPSS I 7 Σεμινάριο Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
510423 Κοινωνική Διοίκηση και Εφαρμογές Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα 7 Σεμινάριο Δημουλάς Κωνσταντίνος
510000 Εξαμηνιαία Εργασία 5 Μάθημα
510600 Πρακτική Άσκηση 8 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510000 Εξαμηνιαία Εργασία 8 Μάθημα
510004 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Κοινωνία 2 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510016 Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής Ι 2 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510034 Εισαγωγή στα Δημόσια Οικονομικά 2 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510053 Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική 2 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510117 Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους 2 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510147 Πολιτική Θεωρία και Κράτος ΙΙ 2 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων
510017 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής και του Κράτους Πρόνοιας 4 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510022 Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική Θεωρία και Πρακτική 4 Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510024 Μέθοδοι Σχεδιασμού, Ελέγχου και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής 4 Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
510030 Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα 4 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
510043 Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής 4 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510119 Σύγχρονες Κοινωνικές Θεωρίες 4 Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510149 Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 6 Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510039 Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής ΙΙ 6 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510044 Μορφές και Μετασχηματισμοί της Κοινωνικής και Οικονομικής Οργάνωσης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου 6 Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510045 Εισοδηματικές Ανισότητες και Φτώχεια 6 Μάθημα Καραμεσίνη Μαρία
510054 Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνικές Παρεμβάσεις 6 Μάθημα Κορασίδου Μαρία
510055 Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική 6 Μάθημα Δημουλάς Κωνσταντίνος
510074 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 6 Μάθημα Πρόκου Ελένη
510075 Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 6 Μάθημα Πρόκου Ελένη
510076 Τα Οικονομικά της Υγείας 6 Μάθημα
510078 Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική 6 Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510085 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ελληνικός Αγροτικός Χώρος 6 Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510121 Εθνική Ταυτότητα και Κοινωνικός Δεσμός 6 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510100 Στεγαστική Πολιτική και Κοινωνικές Ανισότητες 6 Μάθημα Παπαδοπούλου Δέσποινα
510114 Δημογραφία της Σύγχρονης Ελλάδας 6 Μάθημα Μπάγκαβος Χρήστος
510132 Πολιτικές Ισότητας των Φύλων 6 Μάθημα Στρατηγάκη Μαρία
510146 Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών 6 Μάθημα Ψημμένος Ιορδάνης
510058 Φύλο και Απασχόληση 8 Μάθημα Στρατηγάκη Μαρία
510096 Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Εργασιακών Σχέσεων 8 Μάθημα Κουζής Ιωάννης
510097 Θεσμοί Εργατικής Συμμετοχής και Κοινωνικός Διάλογος 8 Μάθημα Κουζής Ιωάννης
410914 Αγγλικά του Πολιτισμου 4 Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
510124 Αστική Γεωγραφία 8 Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
510125 Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη 8 Μάθημα Ανθοπούλου Θεοδοσία
410230 Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί 4 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
510142 Στατιστική Συμπερασματολογία 8 Μάθημα Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
510143 Στοχαστικά Υποδείγματα για τις Κοινωνικές Επιστήμες 8 Μάθημα Συμεωνάκη Μαρία
510144 Κοινωνία της Υπαίθρου και Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής 8 Μάθημα Μωυσίδης Αντώνιος
510151 Θεωρίες της Ιδεολογίας και Ανάλυση Πολιτικού Λόγου 8 Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510153 Θεμελιώσεις της Κοινωνικής Πολιτικής: Θεωρίες Δικαιοσύνης, Ισότητας και Δικαιωμάτων 8 Μάθημα Μαυρίδης Ηρακλής
510408 Πληροφoρική: SPSS II 8 Σεμινάριο Συμεωνάκη Μαρία
510409 Συγκριτική Δημογραφική και Πληθυσμιακή Πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος) 8 Σεμινάριο Μπάγκαβος Χρήστος
510410 Άτομο και Κοινωνία 5 Σεμινάριο Λελεδάκης Κανάκης
510000 Εξαμηνιαία Εργασία 6 Μάθημα
510000 Εξαμηνιαία Εργασία 7 Μάθημα
510499 Πτυχιακή Εργασία 8 Μάθημα
510601 Πρακτική Άσκηση 7 Μάθημα Πετράκη Γεωργία
410258 Επικοινωνία σε Χώρους Πολιτισμού 6 Μάθημα Γκαζή Ανδρομάχη
410233 Εργαστήριο Πολιτισμού Ι: Μουσεία - Πολιτιστική Κληρονομιά 5 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410234 Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙ: Κινηματογράφος 5 Μάθημα Παραδείση Μαρία
410223 Κείμενα του Πολιτισμού: Γραφή - Ανάγνωση - Βιβλίο 5 Μάθημα Δημηρούλης Δημήτριος
080001 Εισαγωγή στη Περιφερειακή Επιστήμη 1 Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080003 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι 1 Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080004 Στατιστική Ι 1 Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080005 Μαθηματικά Ι 1 Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080006 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080011 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική 2 Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080012 Στατιστική ΙΙ 2 Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080109 Μαθηματικά ΙΙ 2 Μάθημα Τασόπουλος Αναστάσιος
080110 Οικονομική και Αστική Γεωγραφία 2 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080111 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ 2 Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080008 Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3 Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
410172 Αισθητική των Μέσων Ι 5 Μάθημα Καββαθάς Διονύσιος
410192 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ 5 Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410127 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών 5 Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410086 Οικονομία των ΜΜΕ 6 Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
410061 Μουσική και Επικοινωνία Ι 2 Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410913 Αγγλικά των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας 3 Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410197 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Ι 5 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410214 Κανόνες Δημογραφικής Δεοντολογίας 5 Μάθημα Κική Ιωάννα
410185 Πολιτική Επικοινωνία 6 Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410204 Κοινωνικά Ζητήματα και Επιχειρηματική Υπευθυνότητα 5 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410235 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στο Ρεπορτάζ και τις Τεχνικές Αφήγησης Ι 5 Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410236 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ειδικά Ρεπορτάζ - Αθλητικό, Λογοτεχνικό Ρεπορτάζ 5 Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410168 Επικοινωνία και Γλώσσα Ι 5 Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410261 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι: Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ 5 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410262 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Apps, Games, Coding 5 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410237 Εργαστήριο Πολιτισμού ΙΙΙ: Social Media και Πολιτιστική Επικοινωνία 6 Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410238 Εργαστήριο Πολιτισμού IV: Μουσική και Φωνητική Έκφραση 6 Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410092 Ιστορία του Θεάτρου 6 Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410176 Αισθητική των Μέσων ΙΙ 6 Μάθημα Καββαθάς Διονύσιος
410196 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ι 6 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410202 Οργάνωση και Διοίκηση 2 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
080009 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 3 Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080010 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Ι 3 Μάθημα Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
080013 Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης 3 Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080014 Χωροταξία - Χωρικός Σχεδιασμός 3 Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080020 Οικονομική Αστικών Κέντρων 4 Μάθημα Ροβολής Αντώνιος
080021 Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους 4 Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080032 Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης 4 Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080112 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ 4 Μάθημα Σιουρούνης Γρηγόριος
080075 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 4 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080019 Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική 7 Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080018 Οικονομετρία Ι 5 Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080029 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης 5 Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080034 Οικονομική της Εργασίας 5 Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080114 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική 5 Μάθημα Ντεγιαννάκης Σταύρος
080030 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών 7 Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080024 Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφερειών 5 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080026 Εφαρμοσμένη Στατιστική 5 Μάθημα Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ
080036 Οικονομικό Δίκαιο 5 Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
080044 Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 5 Μάθημα
080069 Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 Μάθημα Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα
080076 Σχολές Οικονομικής Σκέψεις 7 Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080079 Γενική Λογιστική 5 Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080083 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 5 Μάθημα Καραγιάννης Στέφανος
080101 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση 5 Μάθημα Μιμής Άγγελος
080115 Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική 5 Μάθημα Χριστοφάκης Εμμανουήλ
080017 Οικονομική Ανάπτυξη 6 Μάθημα Στοφόρος Χρυσόστομος
080031 Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι 6 Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080040 Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση 6 Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080041 Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος 6 Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080042 Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ 7 Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080043 Διεθνής Οικονομική 8 Μάθημα Σιουρούνης Γρηγόριος
080038 Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 6 Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080046 Προγράμματα Η/Υ στη Γεωγραφική Ανάλυση 6 Μάθημα Μιμής Άγγελος
080058 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 6 Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080080 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική 6 Μάθημα Στοφόρος Χρυσόστομος
080092 Λειτουργία Εμπορικών Εταιρειών 6 Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
080093 Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας 6 Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080100 Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι και Εργαλεία 6 Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080102 Οικονομικές Κρίσεις και Θεσμοί 6 Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080107 Οικονομική Θεωρία από τη Σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία και Πολιτικές 6 Μάθημα Λυμπεράκη Αντιγόνη
080116 Μικροοικονομική Ανάλυση 6 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080051 Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική 7 Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080052 Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική 7 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080053 Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική 7 Μάθημα Παλάσκας Θεοδόσιος
080054 Μακροοικονομική Πολιτική 7 Μάθημα Σιουρούνης Γρηγόριος
080055 Περιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας 7 Μάθημα Λυμπεράκη Αντιγόνη
080057 Παραγωγικές Διαδικασίες Μικρής Κλίμακας 7 Μάθημα
080060 Κεφαλαιαγορά - Χρηματαγορά 7 Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080061 Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων 8 Μάθημα Πλασκοβίτης Ηλίας
080073 Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας 7 Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080077 Σχολές Οικονομικής Σκέψης ΙΙ 8 Μάθημα Κεραμίδου Ιωάννα
080084 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές 7 Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080085 Τεχνολογική Πρόοδος και Οικονομική Ανάπτυξη 7 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080095 Ειδικά Θέματα Φορολογικής Πολιτικής 7 Μάθημα Τάτσος Νικόλαος
080096 Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών 7 Μάθημα Λιάπης Κωνσταντίνος
080103 Μέθοδοι Ανάλυσης Περιφερειακών Δεδομένων 7 Μάθημα Αρακελιάν Βεανούς
080117 Η Ταυτότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών 7 Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
080118 Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας 7 Μάθημα Ροβολής Αντώνιος
080119 Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 7 Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080063 Περιφερειακός Προγραμματισμός 8 Μάθημα Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
080064 Ελληνική Οικονομία 8 Μάθημα Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
080065 Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική 8 Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080066 Πολιτιστική Ανάπτυξη: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση 8 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080067 Πολιτική Γης και Κατοικίας 8 Μάθημα Χιωτίνη-Κυβέλου Στέλλα-Σοφία
080070 Θέματα Κλαδικής Οικονομικής Ανάλυσης 8 Μάθημα
080071 Τουριστική Ανάπτυξη 8 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080072 Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική 8 Μάθημα Ψυχάρης Ιωάννης
080074 Πληροφορική και Οικονομία 8 Μάθημα Αρακελιάν Βεανούς
080081 Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική 8 Μάθημα Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία
080090 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 8 Μάθημα
080098 Σχεδιασμός και Διοίκηση Έργου 8 Μάθημα Καραγάνης Αναστάσιος
080106 Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης 8 Μάθημα Δεδουσόπουλος Απόστολος
080120 Θεωρία Οικονομικής Ενοποίησης 8 Μάθημα
080121 Management Δημοσιών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 8 Μάθημα Ψειρίδου Αναστασία
080122 Αξιολόγηση Ιδιωτικών και Δημοσίων Επενδύσεων 8 Μάθημα Δεληθέου Βασιλική
080123 Οικονομετρία ΙΙ 8 Μάθημα Αρακελιάν Βεανούς
080124 Παγκοσμιοποίηση 8 Μάθημα Δεληθέου Βασιλική
520003 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι 1 Μάθημα Riboli Diana
520025 Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας 1 Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520089 Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία 1 Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520141 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 1 Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520142 Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος Αιώνας) 1 Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520008 Εισαγωγή στη Στατιστική: Κοινωνικές Στατιστικές 2 Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520011 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ 2 Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520028 Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης 2 Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520057 Ανθρωπολογικές Έρευνες στη Μεσόγειο 2 Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520155 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων 2 Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520031 Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας 3 Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520032 Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων 3 Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520046 Οικονομική Ανθρωπολογία 3 Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520047 Αστική Ανθρωπολογία 3 Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520138 Πολιτισμική Ανθρωπολογία 3 Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520103 Ανθρωπολογία της Υγείας 3 Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520049 Πολιτική Ανθρωπολογία 4 Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520084 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης 4 Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520182 Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού 4 Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520110 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές Θεωρίες 4 Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520156 Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία 4 Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520059 Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία 5 Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520060 Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 6 Μάθημα Riboli Diana
410199 Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ 6 Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410130 Ιστορία και Τύπος στην Ελλάδα του 20ου αιώνα 7 Μάθημα Αυλάμη Χρυσάνθη
410079 Σύγχρονες Θεωρίες των Μέσων 4 Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410201 Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής ΙΙ 6 Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410103 Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου 6 Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
410150 Δημόσιες Πολιτικές και Επικοινωνιακή Δράση 6 Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410239 Εργαστήριο Δημογραφίας ΙΙΙ: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημογραφία 6 Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410240 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας IV: Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία και Ειδησεογραφικές Εκπομπές 6 Μάθημα Ρήγου Μαρίνα
410263 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ: Στρατηγική Επικοινωνίας - Social Media - Startup Επιχειρηματικότητα 6 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410264 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV: Έρευνα Αγοράς - Στρατηγική Χρήσης Διαφημιστικών Μέσων 6 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410254 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 6 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
410241 Εργαστήριο Πολιτισμού V: Ψηφιακός Πολιτισμός 7 Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410242 Εργαστήριο Πολιτισμού VI: Θέατρο - Σύγχρονη Παραστασιολογία 7 Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
410091 Ιστορία του Κινηματογράφου Ι 3 Μάθημα Παραδείση Μαρία
410205 Εικόνα και Επικοινωνία 7 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410186 Δίκαιο του Πολιτισμού 7 Μάθημα Βουδούρη Δάφνη
410207 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΙΙ 7 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410259 Μελέτη και Ερμηνεία Υλικού Πολιτισμού 7 Μάθημα Γκαζή Ανδρομάχη
410260 Μουσική Τελετουργία και Πολιτισμός 7 Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410148 Αφηγηματικός Λόγος: Θεωρίες και Εφαρμογές 7 Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
410232 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ 7 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
410206 Θεωρίες της Επικοινωνίας 7 Μάθημα Καββαθάς Διονύσιος
410149 Θεωρία των Δικτύων και Μέσα Επικοινωνίας 7 Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
410115 Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου 7 Μάθημα Κική Ιωάννα
410253 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις 7 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410252 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 7 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410152 Πτυχιακή Εργασία 7 Μάθημα
410273 Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας 7 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410243 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας V: Ψηφιακή Δημιουργικότητα - Apps, Games, Coding 7 Μάθημα Καπερώνης ٍΣταύρος
410244 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VI: Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφική Αφήγηση στην Τηλεόραση 7 Μάθημα Βώβου Ιωάννα
410265 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων V: Δημόσιες Σχέσεις - Η Τέχνη της Αφήγησης (Story telling) 7 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
410266 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VI: Διαχείριση κρίσεων - Προσομοίωση στο Φυσικό Κόσμο και τα Social Media 7 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410245 Εργαστήριο Πολιτισμού VIΙ: Εικαστικά 8 Μάθημα Φουντουλάκη Ευτυχία
410246 Εργαστήριο Πολιτισμού VIIΙ: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθέσεων 8 Μάθημα Γκαζή Ανδρομάχη
410107 Ιστορία του Κινηματογράφου II 4 Μάθημα Παραδείση Μαρία
410209 Ψηφιακή Κληρονομιά 8 Μάθημα Δάλλας Κωνσταντίνος
410210 Εικόνα και Πολιτισμός: Ελληνικός Οπτικός Πολιτισμός του 20ου αιώνα 8 Μάθημα Σκαρπέλος Ιωάννης
410211 Οικονομία και Πολιτισμός 8 Μάθημα Λέανδρος Νικόλαος
410212 Διαχείριση Αλλαγής Επιχειρήσεων και Οργανισμών 8 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410269 Θεωρία της Λογοτεχνίας 8 Μάθημα Δημηρούλης Δημήτριος
410271 Εφαρμοσμένη Επικοινωνιακή Έρευνα 8 Μάθημα Μιχαηλίδου Μάρθα
410157 Ανάλυση Μηνύματος 8 Μάθημα Ψύλλα Μαριάννα
410087 Δίκαιο των Μέσων ΙΙ: Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης 8 Μάθημα Κική Ιωάννα
410179 Φιλοσοφία της Μουσικής 8 Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410139 Πτυχιακή Εργασία 8 Μάθημα
410163 Πρακτική Άσκηση 8 Μάθημα
410274 Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου 8 Μάθημα Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
410247 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VII: Η Μεγάλη Φόρμα 8 Μάθημα Μπακουνάκης Νικόλαος
410248 Εργαστήριο Δημοσιογραφίας VIII: Πολυμεσική Δημοσιογραφία 8 Μάθημα Ρήγου Μαρίνα
410267 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VII: Η Δύναμη της Αφήγησης - Υλοποίηση 8 Μάθημα Τσακαρέστου Παναγιώτα
410268 Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIII: Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη 8 Μάθημα Ιορδάνογλου Δήμητρα
110001 Πολιτική Επιστήμη Ι 1 Μάθημα Αναγνώστου Διαμάντω
110005 Κοινωνική Θεωρία - Εισαγωγή 1 Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110021 Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αιώνας) 1 Μάθημα Λούβη Ευαγγελία
110403 Οικονομία και Κοινωνία 2 Μάθημα Ιορδάνογλου Χρυσάφης
110222 Ιστορική Δημογραφία Ι: Βασικές Έννοιες 1 Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110308 Δημοκρατία και Αντιπροσώπευση: Θεωρία και Πράξη 9 Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110344 Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο 1 Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110360 Εφαρμογή Στατιστικών Αναλύσεων στην Κοινωνική Έρευνα με τη Χρήση Υπολογιστών Ι: Αρχές και Μέθοδοι 1 Μάθημα Κόλλιας Ανδρέας
110029 Κοινωνική Θεωρία - Σύγχρονα Ρεύματα 3 Μάθημα Ανανιάδης Γρηγόριος
110300 Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι Ι: Ευρωπαϊκή και Ελληνική και Ιστοριογραφία 3 Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
110004 Πολιτική Οικονομία Ι 3 Μάθημα Ιωαννίδης Σταύρος
110312 Ελληνική Ιστορία του 20ου Αιώνα: Η Δεκαετία 1940 - 1950 9 Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110343 Εισαγωγή στην Εκλογική Κοινωνιολογία 1 Μάθημα Γεωργιάδου Βασιλική
110355 Ελληνική Συνταγματική Ιστορία Ι (1821-1940) 9 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110421 Πολιτική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Μέσης Ανατολής 9 Μάθημα Παπαγεωργίου Στέφανος
110436 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ι: Οι Πολιτικές Εξελίξεις 1950-2009 1 Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
110180 Νεότερη Κυπριακή Ιστορία 9 Μάθημα Αναγνωστοπούλου Αθανασία
110219 Πολιτική Θεωρία του Φιλελευθερισμού 9 Μάθημα Αγγελίδης Εμμανουήλ
110273 Θεωρία του Επιχειρήματος 5 Μάθημα Μπασάκος Παντελής
110307 Οθωμανική Ιστορία 9 Μάθημα Παπαγεωργίου Στέφανος
110319 Το Κοσμοσύστημα ως Υπόβαθρο της Πολιτικής Επιστήμης Ι 5 Μάθημα Κοντογιώργης Γεώργιος
110346 Συνταγματικές Τάξεις των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 5 Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110372 Πολιτικός Συντηρητισμός (18ος - 20ος αιώνας) 9 Μάθημα Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα
110374 Συστήματα Αρχειακών Πληροφοριών 9 Μάθημα Κόλλιας Ανδρέας
110385 Τούρκικη Ιστορία Ι 9 Μάθημα Αναγνωστοπούλου Αθανασία
110424 Θεωρίες των Ελίτ 9 Μάθημα
110428 Μειονότητες στην Ευρώπη 10 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110444 Τέχνη, Ελευθερία, Λογοκρισία 10 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110449 Θεωρίες της Πολιτικής (Καρλ Μαρξ) 9 Μάθημα Αγγελίδης Εμμανουήλ
110450 Θεωρίες Ιδεολογίας 9 Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110451 Φιλοσοφία των Επιστημών Ι: η Αγγλοαμερικανική παράδοση 9 Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110453 Παροικιακός Ελληνισμός 9 Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110458 Κοινωνική Ιστορία των Σπορ (19ος - 20ος αιώνας) 9 Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110459 Η Διδασκαλία της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (19ος - 20ος αι.) 5 Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110462 Πολιτικοί Θεσμοί στη Λατινική Αμερική 9 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110168 Ιστορία Ελληνικού Κράτους (19ος-20ος αιώνας) 2 Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110008 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ 2 Μάθημα Σεφεριάδης Σεραφείμ
110415 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Θεωρία του Κράτους και του Δικαίου 1 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110012 Κοινωνική Θεωρία - Μαρξ και Βέμπερ 2 Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110376 Ιδεολογία και Τύπος (19ος - 20ος αιώνας) 2 Μάθημα Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα
110223 Ιστορική Δημογραφία ΙΙ: Μεθοδολογία και Εφαρμογές 2 Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110275 Δημοκρατία και Αντιπροσώπευση. Θεωρία και Πράξη ΙΙ 2 Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110345 Συνταγματικό Δίκαιο: Οργάνωση του Κράτους 2 Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110429 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική 4 Μάθημα Σεφεριάδης Σεραφείμ
110430 Εισαγωγή στη Διεθνή Κοινωνία 4 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110407 Ιστορία του Μεσανατολικού Χώρου: Η Αραβοϊσλαμική Περίοδος (7ος - 13ος αι.) 4 Μάθημα Αρώνη-Τσίχλη Αικατερίνη
110322 Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι ΙΙ: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστοριογραφία 2 Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
110445 Δημοκρατικά Συστήματα Διακυβέρνησης 4 Μάθημα Γεωργιάδου Βασιλική
110011 Πολιτική Οικονομία ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 4 Μάθημα Ιορδάνογλου Χρυσάφης
110356 Ελληνική Συνταγματική Ιστορία ΙΙ 10 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
110018 Θεωρίες της πολιτικής: Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ 2 Μάθημα Αγγελίδης Εμμανουήλ
110382 Φασισμός, Ναζισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ζητήματα Ιστοριογραφίας 10 Μάθημα Παπαδημητρίου-Ζώτου Δέσποινα
110442 Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (1830 - 1930) 10 Μάθημα Λούβη Ευαγγελία
110338 Πολιτική Οικονομία Θεσμών: Νέα Θεσμική Οικονομική 6 Μάθημα Ιωαννίδης Σταύρος
110147 Δημόσια Οικονομική 6 Μάθημα Ιωαννίδης Σταύρος
110332 Νεότερη Φιλοσοφία 6 Μάθημα Μπασάκος Παντελής
110316 Ρητορική 6 Μάθημα Μπασάκος Παντελής
110390 Τούρκικη Ιστορία ΙΙ 10 Μάθημα Αναγνωστοπούλου Αθανασία
110320 Ειδικά Θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας - Ανάγνωση Ιστορικού Λόγου 10 Μάθημα Παπαγεωργίου Στέφανος
110426 Αλβανική Ιστορία και Πολιτισμός 10 Μάθημα
110454 Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς 10 Μάθημα Τομαρά-Σιδέρη Σταματούλα
110418 Ευρωπαϊκή Άκρα Δεξιά: Θεωρία - Μεθοδολογία - Συγκριτική Ανάλυση 10 Μάθημα Γεωργιάδου Βασιλική
110460 Δημόσια Ιστορία και Ιστορική Κουλτούρα 10 Μάθημα Κουλούρη Χριστίνα
110248 Συνταγματικά Δικαιώματα 10 Μάθημα Φουντεδάκη Πηνελόπη
110377 Εφαρμογή Στατιστικών Αναλύσεων στην Κοινωνική Έρευνα με τη χρήση Υπολογιστών ΙΙ 10 Μάθημα Κόλλιας Ανδρέας
110383 Ψηφιακή Επεξεργασία Πηγών: Εφαρμογές Ανάλυσης Περιεχομένου Επικοινωνίας 10 Μάθημα Κόλλιας Ανδρέας
110417 Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση 9 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
110433 Ελληνική Οικονομία 10 Μάθημα Ιορδάνογλου Χρυσάφης
110386 Η Ελληνο-τουρκική Διένεξη 10 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110396 Το Κυπριακό Πρόβλημα 10 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110448 Πολιτική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης 10 Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
110441 Πολιτικοί Στοχαστές της Νεωτερικότητας 10 Μάθημα Ανανιάδης Γρηγόριος
110439 Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 10 Μάθημα Ανανιάδης Γρηγόριος
110446 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεωρίες, Θεσμοί, Πολιτικές (έδρα Jean Monnet) 10 Μάθημα Πασσάς Ανάργυρος
110398 Οι Κομματικές Οικογένειες στην Ευρώπη 10 Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110336 Το Κοσμοσύστημα ως Αντικείμενο της Πολιτικής Επσιτήμης 6 Μάθημα Κοντογιώργης Γεώργιος
110457 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική ΙΙ: Η Πολιτική Κοινωνιολογία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας 2 Μάθημα Βούλγαρης Ιωάννης
030214 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ 4 Μάθημα Νικολόπουλος Γιώργος
030218 Προβιομηχανικές Κοινωνίες ΙΙ 6 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030221 Οικονομίες του Αρχαίου Κόσμου 8 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
030223 Τραγουδώντας στη φυλακή: Αρχαϊκές παραδοσιακές και σύγχρονες εικόνες της φυλακής 8 Σεμινάριο Κοταρίδης Νίκος
520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας 10 Σεμινάριο Παπαγαρουφάλη Ελένη
520116 Εισαγωγή στην Πολιτισμική Γεωγραφία 10 Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520033 Ανθρωπολογία του Σώματος 10 Μάθημα Παπαγαρουφάλη Ελένη
520027 Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία 9 Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520040 Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός 9 Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520083 Ανθρωπολογία και Λαογραφία 9 Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520106 Ανθρωπολογία του Τουρισμού 9 Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520109 Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα 9 Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520135 Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε. 9 Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520139 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού 9 Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520144 Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων 9 Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520145 Διδακτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας 9 Μάθημα Τσιμουρής Γεώργιος
520150 Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Διασποράς 9 Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520160 Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: το παράδειγμα των Βαλκανίων 9 Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520162 Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία 10 Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520172 Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας 10 Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520177 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (20ος αιώνας) 9 Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520186 Πολιτικές της Μνήμης, του Τραύματος και της Μαρτυρίας 9 Σεμινάριο Αθανασίου Αθηνά
520051 Εθνογραφίες των μη Δυτικών Κοινωνιών 10 Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών 4 Μάθημα Οικονόμου Λεωνίδας
520108 Ανθρωπολογία του Δικαίου 10 Μάθημα Αστρινάκη Ουρανία
520129 Ανθρωπολογία του Φύλου 10 Μάθημα Αθανασίου Αθηνά
520147 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος - μέσα 20ού αιώνα) 10 Μάθημα Μαρωνίτη Νίκη
520149 Ανθρωπολογία του Χώρου 9 Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520152 Ανθρωπολογία Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Κινημάτων 10 Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520158 Ελληνική Εθνογραφία 10 Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520168 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στη Μετασοσιαλιστική Ανατολική Ευρώπη 10 Μάθημα Αγγελίδου Αλίκη
520170 Συγγένεια & Νέες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής 9 Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520174 Ανθρωπολογία και Μουσειολογία 9 Μάθημα Τουντασάκη Ειρήνη
520181 Εθνογραφία Μέσης Ανατολής 9 Μάθημα Γέρος Παναγιώτης
520183 Ανθρωπολογία και Τέχνη 10 Μάθημα Γιαλούρη Αναστασία-Ελένη
520185 Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης 10 Μάθημα Νοταράς Ανδρέας
520187 Οικονομική Πολιτική, Διεθνείς Οργανισμοί και Παγκοσμιοποίηση 10 Μάθημα Σακέλλης Ιωάννης
520417 Ανθρωπολογία της Υγείας: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις 10 Σεμινάριο
030604 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι 1 Μάθημα Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030605 Στατιστική Ι : Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης 1 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
080062 Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. 5 Μάθημα Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα
080022 Οικονομική Μεγέθυνση 7 Μάθημα Χριστόπουλος Δημήτριος
080082 Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 Μάθημα Μπίθας Κωνσταντίνος
080126 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 7 Μάθημα
030224 Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος Ι 7 Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030225 Ποινική Προστασία του Καταναλωτή 7 Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
410099 H/Υ: Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Μάθημα Ντούνας Δημήτριος
410275 Δραματοποίηση και Παράσταση 7 Μάθημα Κόκορη Πατρίτσια-Παναγιώτα
120484 Θεωρία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 3 Μάθημα Παπάζογλου Χρήστος
120491 Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός 3 Μάθημα Κανελλοπούλου Μαρία-Νέδα
120487 Διεθνής Δικαιοσύνη 7 Μάθημα Τσόλκα Όλγα
120488 Ανθρώπινη Ασφάλεια: Δίκαιο & Πολιτική 7 Μάθημα Περράκης Στυλιανός
120483 Πολιτική Θεωρία Διεθνούς Οργάνωσης 7 Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
070219 Διοικητική Επιστήμη Ι 1 Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
110268 Αρχαιότητα και Νεωτερικότητα: Θεώρηση και Πολιτική του Παρελθόντος 9 Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110295 Συγκριτική Πολιτική Ι 5 Μάθημα Αναγνώστου Διαμάντω
110309 Ανάλυση - Επίλυση Συγκρούσεων 9 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110357 Διεθνείς Σχέσεις: Θεωρία και Κριτική 9 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110369 Πολιτική Φιλοσοφία 9 Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110375 Υπερβατολογική και Διαλεκτική Μέθοδος 9 Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110399 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας 9 Μάθημα Θεοτοκάς Νίκος
110427 Θεωρίες και Ιδεολογίες του Έθνους 9 Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110468 Φιλοσοφία του Δικαίου 5 Μάθημα Στράγγας Ιωάννης
520064 Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών 9 Μάθημα Μακρής Γεράσιμος
520184 Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση: Η Συγκρότηση του Υποκειμένου 9 Σεμινάριο
120486 Κίνα: Κράτος, Κοινωνία και Βιώσιμη Διακυβέρνηση 6 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
120489 Δίκαιο του Αέρα & του Διαστήματος 8 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
120490 Σύγχρονες Μορφές Καπιταλισμού 8 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
120492 Διεθνής Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις 8 Μάθημα Τσόλκα Όλγα
080125 Γραμμικός Προγραμματισμός 6 Μάθημα
080127 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ 8 Μάθημα
080128 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 8 Μάθημα Λαδιάς Χρίστος
060303 Κοινωνική Ψυχολογία της Γνώσης 10 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
070127 Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 5 Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
070197 Μάρκετινγκ 3 Μάθημα
070176 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Εισαγωγή στους Θεσμούς της Διεθνούς Κοινότητας) 7 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
070078 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί) 8 Μάθημα Μουκίου Χρυσούλα
110369 Philosophie Politique 9 Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
510160 Βασικές Έννοιες Συνταγματικού Δικαίου 5 Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510161 Τα όργανα του Κράτους 5 Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510156 Μετεμφυλιακό Πολιτικό Σύστημα 5 Μάθημα Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
510157 Συνταγματική Ιστορία Ι 5 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
030822 Διεθνείς Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου 7 Μάθημα Τσίρης Παναγιώτης
030226 Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ 8 Μάθημα Παπανεοφύτου Αγάπιος
030227 Εγκλήματα που συνδέονται με προσβολές του Πολιτεύματος και Εγκλήματα κατά της Πολιτειακής Εξουσίας 8 Σεμινάριο Παπανεοφύτου Αγάπιος
110012 Théorie Sociale II 2 Μάθημα Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110095 Θεωρίες της Δημοκρατίας 2 Μάθημα
110011 Political Economy II Macroeconomy Theory and Policy 4 Μάθημα Ιορδάνογλου Χρυσάφης
110464 Πολιτικός Ανταγωνισμός και Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 2 Μάθημα Κουντούρη Φανή
110351 Contentious Politics, Collective Actions, Social Movements 6 Μάθημα Σεφεριάδης Σεραφείμ
110361 Θεωρία και Συγκυρία 6 Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110393 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Ιστορίας 10 Μάθημα Θεοτοκάς Νίκος
110441 Political Thinkers of Modernity 10 Μάθημα Ανανιάδης Γρηγόριος
110452 Φιλοσοφία των Επιστημών ΙΙ: οι Εναλλακτικές Προσεγγίσεις 10 Μάθημα Φουρτούνης Γεώργιος
110467 Δημόσια Προβλήματα - Κρατικές Πολιτικές 10 Μάθημα Κουντούρη Φανή
110469 Μεθοδολογία του Δικαίου 6 Μάθημα Στράγγας Ιωάννης
110471 Einfuehrung in Die Praktische Philοsοphie 6 Μάθημα Στράγγας Ιωάννης
110472 Historiography in Crisis? Debates, Polemics and Conversations 10 Μάθημα Ανδριάκαινα Ελένη
030228 Εγκλήματα Διαφθοράς 8 Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030041 Εγκληματολογικές και Ποινικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 8 Σεμινάριο Νικολόπουλος Γιώργος
520188 Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα 9 Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520189 Εφαρμογές Ποσοτικής Έρευνας με το πρόγραμμα SPSS 9 Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520193 Εθνοϊατρική 9 Σεμινάριο Riboli Diana
520191 Κοινωνική Έρευνα και Συνδυαστική Μεθοδολογία 10 Σεμινάριο Κυριαζή Νότα
520192 ΄Αυτόχθονοι΄ Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση 10 Μάθημα Riboli Diana
030825 Οικονομική Εγκληματικότητα Ι: Ποινικές Προσεγγίσεις 7 Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030826 Εγκλήματα στο Τραπεζικό Σύστημα με έμφαση στο Ξέπλυμα Χρήματος 7 Μάθημα Ζιούβας Δημήτριος
030136 Ειδικά Θέματα Ποιοτικής Έρευνας: Προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο 7 Σεμινάριο Λυδάκη Άννα
030118 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ 6 Μάθημα Χαλκιά Αλεξάνδρα
030824 Επανορθωτική Δικαιοσύνη 6 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
030828 Διαμεσολάβηση: Έννοιες, πρακτικές, εφαρμογές και εκπαίδευση 8 Σεμινάριο Αρτινοπούλου Βασιλική
510158 Συνταγματική Ιστορία ΙΙ 6 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
510159 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6 Μάθημα Καλτσώνης Δημήτριος
510162 Βασικές Έννοιες Διοικητικού Δικαίου 6 Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510163 Η Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης 6 Μάθημα Τζώνος Θεόδωρος
510424 Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα 8 Σεμινάριο Καλτσώνης Δημήτριος
410277 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική και τους Διεθνείς Θεσμούς 1 Μάθημα Χειλά Ειρήνη
410278 Ελληνική Οικονομία 3 Μάθημα Στασινόπουλος Γεώργιος
410279 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 3 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
410280 Πολιτικά Συστήματα Ευρώπης και Αμερικής 4 Μάθημα Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
410281 Θεωρία και Τεχνική των Διαπραγματεύσεων για την Επίτευξη Διεθνών Συμφωνιών 5 Μάθημα Ραυτόπουλος Ευάγγελος
410282 Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 5 Μάθημα Μαρούδα Μαρία-Ντανιέλλα
410942 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Αγγλικά 5 Μάθημα
410943 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Γαλλικά 1 Μάθημα
410944 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Γερμανικά 1 Μάθημα
410945 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι: Ιταλικά 1 Μάθημα
410283 Πολιτισμός των Μέσων και Δημοκρατία 6 Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
410276 Μουσικοί Μύθοι και Τελετουργίες 7 Μάθημα Τσοκανή-Καραποστόλη Χαρίκλεια
410284 Δίκαιο Πολιτισμού ΙΙ 7 Μάθημα Βουδούρη Δάφνη
410946 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ: Αγγλικά 6 Μάθημα
410947 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ: Γαλλικά 6 Μάθημα
410948 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ: Γερμανικά 6 Μάθημα
410949 Γλώσσα ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ: Ιταλικά 6 Μάθημα
120493 Δημόσια Οικονομική 8 Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120494 Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική 7 Μάθημα Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
120495 Επικοινωνία και Γλώσσα 4 Μάθημα Κακαβούλια Μαρία
120496 Διεθνείς Σχέσεις, Κράτος και Πολιτισμοί 4 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120497 Εξωτερική Πολιτική και ΜΜΕ 7 Μάθημα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος
120498 Θεωρία Δικτύων και Μέσων Επικοινωνίας 7 Μάθημα Ζέρη Περσεφόνη
110477 Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία Ι 1 Μάθημα Λυμπεράτος Ανδρέας
110478 Νεώτερη Βαλκανική Ιστορία ΙΙ (1878-1923) 2 Μάθημα Λυμπεράτος Ανδρέας
110473 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (20ος αιώνας) 1 Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110019 Θεωρία του Κομματικού Φαινομένου 9 Μάθημα Μοσχονάς Γεράσιμος
110465 Πολιτική Επικοινωνία 1 Μάθημα Κουντούρη Φανή
110466 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη 9 Μάθημα Κουντούρη Φανή
110474 International Ethics and War: a history 9 Μάθημα Ηρακλείδης Αλέξιος
110479 Πόλεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου (15ος - 19ος αιώνας) 9 Μάθημα Λυμπεράτος Ανδρέας
110475 Ελλάδα και Ψυχρός Πόλεμος 10 Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
110476 Μεταπολεμική Ιστορία των Βαλκανίων 9 Μάθημα Λαγάνη Ειρήνη
080129 Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις 6 Μάθημα Δούβλης Βασίλειος
060306 Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής 5 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060304 Δεοντολογία και Βιοηθική στις Επιστήμες του Ανθρώπου 6 Μάθημα Κριάρη Ισμήνη
060305 Σεμινάριο: Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 10 Σεμινάριο Ποταμιάνος Γρηγόρης
060307 Psychology: Current Issues 9 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
060308 Psychologie: Sujets Contemporains 10 Μάθημα Κορδούτης Παναγιώτης
070221 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων 3 Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070220 Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 5 Μάθημα Κτιστάκη Σταυρούλα
520190 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα 10 Μάθημα Κυριαζή Νότα
030614 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Η Ποσοτική Προσέγγιση 4 Μάθημα Καλαματιανού Αγλαϊα
080131 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά ΙΙ 10 Μάθημα
080133 Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά 10 Μάθημα
060053 Κοινωνική Επιρροή Ι 3 Μάθημα Προδρομίτης Γεράσιμος
060060 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 4 Μάθημα Μαντόγλου Σουλτάνα
070092 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 8 Μάθημα Κέφης Βασίλειος
120499 Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη 3 Μάθημα Χρυσοχόου Δημήτριος
120500 Ζητήματα Ελληνικής Οικονομίας 7 Μάθημα Σιδέρης Δημήτριος
120313 International Law Seminar (Erasmus) 3 Μάθημα Τσάλτας Γρηγόριος
410285 Κράτος και Σύνταγμα 4 Μάθημα Κική Ιωάννα
080130 Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι 9 Μάθημα
080132 Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά 9 Μάθημα
060309 Γνωστική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές 10 Μάθημα Σαμαρτζή Σταυρούλα
060310 Ενδυνάμωση και Συνηγορία στον χώρο της Ψυχικής Υγείας: Θεωρία, Μεθοδολογία και Καλές Πρακτικές 10 Μάθημα Στυλιανίδης Στυλιανός
060311 Διαστάσεις Πολιτικής Ψυχολογίας σε καιρούς Κρίσης 10 Μάθημα Χρυσοχόου Ξένη
070222 Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου 5 Μάθημα Παπαδάκη Πολυξένη
070223 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση 6 Μάθημα Παπάζογλου-Μητροπούλου Αιμιλία
070224 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας 8 Μάθημα Αποστόλου Απόστολος
030158 Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας - Επικοινωνία στη Σύγχρονη Καθημερινή Ζωή 5 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
110455 Δημόσια Πολιτική 1 Μάθημα Λαδή Στυλιανή
110461 Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Πολιτική 1 Μάθημα Λαδή Στυλιανή
110268 Modernity and Antiquity: the Politics of the Past 9 Μάθημα Πεσμαζόγλου Στέφανος
110481 Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου 9 Μάθημα
110482 Σύγχρονο Συνδικαλιστικό Κίνημα: Ιδεολογία, Πολιτικές, Οργάνωση, Θεσμοί 9 Μάθημα
110480 Ιστορία των Ευρωπαϊκών Μεταναστεύσεων (19ος-20ός αιώνας) 9 Σεμινάριο
110487 Συστήματα Αρχειακών Πληροφοριών 9 Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110488 Θεωρίες της Πολιτικής - Καρλ Μαρξ 9 Σεμινάριο Αγγελίδης Εμμανουήλ
110489 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στην πολιτική Επιστήμη 9 Σεμινάριο Κουντούρη Φανή
110490 Πόλεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου (15ος - 19ος) 9 Σεμινάριο Λυμπεράτος Ανδρέας
110495 Κλασσικά Κείμενα Κοινωνικής Θεωρίας 9 Σεμινάριο Θεοτοκάς Νίκος
110483 Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στην Ευρώπη (19ος - 20ός αιώνας) 10 Μάθημα
110484 Εκλογές Δεύτερης Τάξης: Ευρωεκλογές 10 Σεμινάριο Γεωργιάδου Βασιλική
110485 Φιλοσοφία της Ιστορίας 10 Σεμινάριο Φαράκλας-Ματορίκος Γεώργιος
110486 Κοινοβουλευτικοί Θεσμοί και Πολιτικά Κόμματα 10 Σεμινάριο Φουντεδάκη Πηνελόπη
110491 Ειδικά Θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας: Ανάγνωση Ιστορικού Λόγου 10 Σεμινάριο Παπαγεωργίου Στέφανος
110492 Θεωρία και Συγκυρία 10 Σεμινάριο Πεσμαζόγλου Στέφανος
110493 Εφαρμογή Στατιστικών Αναλύσεων στην Κοινωνική Έρευνα με τη Χρήση Υπολογιστών ΙΙ 10 Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110494 Ψηφιακή Επεξεργασία Πηγών: Εφαρμογές Ανάλυσης Περιεχομένου Επικοινωνίας 10 Σεμινάριο Κόλλιας Ανδρέας
110496 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Ιστορίας 10 Σεμινάριο Θεοτοκάς Νίκος
Courses in English 10 Μάθημα Τσίρος Νικόλαος
Courses in English 10 Μάθημα Κοτέα Μαριάνθη
Courses in English (Undergraduate) 10 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English (Posrgraduate) 2 Μάθημα Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English 10 Μάθημα Οικονόμου Χαράλαμπος
Courses in English 10 Μάθημα Καραμπελιάς Γεράσιμος
Courses in English 10 Μάθημα Ξανθόπουλος Χρήστος
Courses in English 10 Μάθημα Χρύσης Αλέξανδρος
Courses in English 10 Μάθημα Καντζάρα Βασιλική
Courses in English 10 Μάθημα Λαμπρέλλης Δημήτρης
Courses in English (Undergraduate) 10 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Courses in English (Posrgraduate) 1 Μάθημα Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Courses in English 10 Μάθημα Λυδάκη Άννα
Courses in English 10 Μάθημα Βλάχου Βασιλική
030823 Ενδοοικογενειακή Βία 5 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
Κοινωνική Ανθρωπολογία 4 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
Courses in English (Undergraduate) 10 Μάθημα Δουκέλλης Παναγιώτης
Courses in English (Undergraduate) 10 Μάθημα Αρτινοπούλου Βασιλική
Άτυπο 15-νθημερο Σεμινάριο Υποψ. Διδακτόρων 2016-17: Διαθεματικότητες 10 Σεμινάριο Πρόντζας Ευάγγελος
Παρουσίαση Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Μελετών 10 Σεμινάριο Πρόντζας Ευάγγελος
dd dd 1 Μάθημα

Συνημμένα