σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εγκληματολογίας

 


Ιστορικό


 • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία έχουν ήδη μια 30ετή ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με την πρωτοβουλία της τότε Πρυτάνεως Καθηγήτριας κυρίας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου και του Καθηγητή κυρίου Ιάκωβου Φαρσεδάκη.
 • Το 1984, το «Σεμινάριο Εγκληματολογικών Σπουδών» ξεκίνησε να λειτουργεί με ιδιαίτερη απήχηση εντάσσοντας στο πρόγραμμά του καίρια και διαχρονικά εγκληματολογικά ζητήματα.
 • Οι εργασίες του Μεταπτυχιακού αυτού Σεμιναρίου συνεχίστηκαν έως το 2003, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία του επίσημα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της», το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,  ως 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εγκληματολογία
http://criminology.panteion.gr 
 

Σκοπός


 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εγκληματολογία» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, τη διερεύνηση των παραγόντων και διαδικασιών δημιουργίας του φαινομένου, καθώς επίσης, την ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.
 • Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διερεύνηση της εγκληματικότητας και την αντιμετώπισή της, καθώς και η εξοικείωση τους με το θεωρητικό υλικό και την ερευνητική μεθοδολογία των εν λόγω θεμάτων, καθώς και η δημιουργία ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και συμβούλων στην Εγκληματολογία, σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του εν λόγω ΠΜΣ.
   
  .

Αποσχόληση αποφοίτων


 • Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι, ικανοί να στελεχώσουν
  •  τις κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και ειδικότερα αστυνομία, σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, υπηρεσία επιμελητών κοινωνικής αρωγής, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέων),
  • τα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας,
  • τα κέντρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κλπ) ή θυμάτων εγκληματικότητας (κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά κλπ),
  • καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.
 • Τα σχετικά με την επιστημονική μελέτη και αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικότητας ζητήματα, αποτελούν προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
   

Διάρκεια Μεταπτυχιακού Προγράμματος


 • Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι διετής ( τρία διδακτικά εξάμηνα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο).
 • Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Εγκληματολογία»  σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση και αξιολογηθούν θετικά στη Διπλωματική Εργασία.