σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Εγκληματολογίας Μεταπτυχιακές Σπουδές
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Χαρ. Διδάσκων
030604 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι Α Υπ. Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030774 Εμπειρική Εγκληματολογία Ι Γ Υπ./Ε. Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030778 Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Γ Υπ./Ε. Λαμπροπούλου Ευσταθία
030636 Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας Γ Υπ./Ε. Παπανεοφύτου Αγάπιος
Τζωρτζής Γεώργιος
030615 Εγκληματολογική Θεωρία Ι Γ Υπ./Ε. Χάιδου Ανθοζωή
030779 Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ Δ Υπ./Ε. Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030773 Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ: Θεωρίες του Ελέγχου και της Διακινδύνευσης Δ Υπ./Ε. Λαμπροπούλου Ευσταθία
030214 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ Δ Υπ. Νικολόπουλος Γιώργος
030188 Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων Ε Υπ./Ε. Βλάχου Βασιλική
030723 Κριτική Εγκληματολογία Ε Υπ./Ε. Λάζος Γρηγόρης
030019 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης Ι Ε Υπ./Ε. Λαμπροπούλου Ευσταθία
030176 Εγκληματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος Ανηλίκων Ε Υπ./Ε. Χάιδου Ανθοζωή
030823 Ενδοοικογενειακή Βία Ε Υπ./Ε. Αρτινοπούλου Βασιλική
030656 Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου ΣΤ Υπ./Ε. Ζαραφωνίτου Χριστίνα
Ζιούβας Δημήτριος
030072 Οργανωμένο Έγκλημα ΣΤ Υπ./Ε. Λάζος Γρηγόρης
030023 Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις του ΠΔ και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ ΣΤ Υπ./Ε. Λαμπροπούλου Ευσταθία
030824 Επανορθωτική Δικαιοσύνη ΣΤ Υπ./Ε. Αρτινοπούλου Βασιλική
030657 Ποινολογία - Σωφρονιστική ΣΤ Υπ./Ε. Χάιδου Ανθοζωή
030825 Οικονομική Εγκληματικότητα Ι: Ποινικές Προσεγγίσεις Ζ Υπ./Ε. Ζιούβας Δημήτριος
030826 Εγκλήματα στο Τραπεζικό Σύστημα με έμφαση στο Ξέπλυμα Χρήματος Ζ Υπ./Ε. Ζιούβας Δημήτριος
030674 Αντεγκληματική Πολιτική Ζ Υπ./Ε. Ζαραφωνίτου Χριστίνα
030212 Βιολογία, Τάξη και Έγκλημα Ζ Υπ./Ε. Λάζος Γρηγόρης
030765 Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών Ζ Υπ./Ε. Βλάχου Βασιλική
030224 Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος Ι Ζ Υπ./Ε. Παπανεοφύτου Αγάπιος
Τζωρτζής Γεώργιος
030225 Ποινική Προστασία του Καταναλωτή Ζ Υπ./Ε. Παπανεοφύτου Αγάπιος
Τζωρτζής Γεώργιος
030226 Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ Η Υπ./Ε. Παπανεοφύτου Αγάπιος
Τζωρτζής Γεώργιος
030227 Εγκλήματα που συνδέονται με προσβολές του Πολιτεύματος και Εγκλήματα κατά της Πολιτειακής Εξουσίας Η Υπ./Ε. Παπανεοφύτου Αγάπιος
Τζωρτζής Γεώργιος
030228 Εγκλήματα Διαφθοράς Η Υπ./Ε. Ζιούβας Δημήτριος
030041 Εγκληματολογικές και Ποινικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Η Υπ./Ε. Νικολόπουλος Γιώργος
Ζιούβας Δημήτριος
030181 Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ: Πολιτικοοικονομική Προσέγγιση Η Υπ./Ε. Λάζος Γρηγόρης
030142 Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές Η Υπ./Ε. Χάιδου Ανθοζωή
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Βλάχου Βασιλική