σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Εγκληματολογίας Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Μαγγανάς Αντώνης

Καθηγητής
 

E mail:  amaganas@hotmail.com
 

Τηλ.: +30 210 920 1796


Γραφείο: Νέο Κτίριο, Ε6