σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Χαρ. Διδάσκων
030677 Συγκριτικές και ιστορικές μέθοδοι στην Κοινωνιολογία Α Υπ. Κοτέα Μαριάνθη
030014 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι Α Υπ. Κήπας Μιλτιάδης
030017 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα Β Υπ. Κοτέα Μαριάνθη
030750 Κοινωνική Πολιτική Γ Υπ. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Οικονόμου Χαράλαμπος
030643 Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη Γ Υπ. Κήπας Μιλτιάδης
030148 Πόλη και Νεωτερικότητα Δ Υπ./Ε. Κοτέα Μαριάνθη
030632 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα Ι Δ Υπ. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030634 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου Αιώνα ΙΙ Ε Υπ./Ε. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030117 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία Ε Υπ./Ε. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Οικονόμου Χαράλαμπος
030797 Ο Σύγχρονος Καπιταλισμός: Συγκριτική και Ιστορική Προσέγγιση Ε Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030168 Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στην Ανατολική Ευρώπη ΣΤ Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030748 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική ΣΤ Υπ./Ε. Οικονόμου Χαράλαμπος
030119 Κοινωνία και Υγεία - Πολιτικές Υγείας ΣΤ Υπ./Ε. Οικονόμου Χαράλαμπος
030783 Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ΣΤ Υπ./Ε. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
030055 Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων Ζ Υπ./Ε. Κοτέα Μαριάνθη
030177 Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδας Ζ Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030630 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης Ζ Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030793 Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια Ζ Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
030087 Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος Ζ Υπ./Ε. Κοταρίδης Νίκος
030670 Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Η Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030786 Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης και Ρεμπέτικο Τραγούδι Η Υπ./Ε. Κοταρίδης Νίκος
030208 Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία Η Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030223 Τραγουδώντας στη φυλακή: Αρχαϊκές παραδοσιακές και σύγχρονες εικόνες της φυλακής Η Υπ./Ε. Κοταρίδης Νίκος
Courses in English ΣΤ-Η Υπ. Κοτέα Μαριάνθη
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Οικονόμου Χαράλαμπος