σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
  • Ο Τομέας είναι επικεντρωμένος στην κοινωνική και οικονομική ανάλυση της Ελληνικού κράτους και των σχέσεων του με τη διεθνή κοινωνία και οικονομία, στελεχώνεται από 7 μέλη ΔΕΠ (ένας σε αναστολή καθηκόντων) από τους οποίους τρεις είναι καθηγητές, ένας αναπλητωτής καθηγητής και τρεις επίκουροι καθηγητές. Ο Τομέας παρέχει στο Τμήμα τρεις δεκάδες σχεδόν υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής και σεμιναρίων.