σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Χαρ. Διδάσκων
030605 Στατιστική Ι : Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης Α Υπ. Καλαματιανού Αγλαϊα
030611 Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Δισδιάστατης και Πολυδιάστατης Ανάλυσης Β Υπ. Καλαματιανού Αγλαϊα
030613 Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) Γ Υπ. Καντζάρα Βασιλική
030728 Στατιστική ΙΙΙ : Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ Γ Υπ./Ε. Καλαματιανού Αγλαϊα
030684 Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Κοινωνιολόγοι) Δ Υπ. Καντζάρα Βασιλική
030622 Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Δ Υπ. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030614 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Η Ποσοτική Προσέγγιση Δ Υπ. Καλαματιανού Αγλαϊα
030189 Οικονομική Κοινωνιολογία Ε Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος
030708 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι Ε Υπ./Ε. Καντζάρα Βασιλική
030192 Δημοσιονομική Κοινωνιολογία ΣΤ Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος
030193 Κοινωνιολογία του Χρήματος ΣΤ Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος
030754 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ ΣΤ Υπ./Ε. Καντζάρα Βασιλική
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Καντζάρα Βασιλική
Άτυπο 15-νθημερο Σεμινάριο Υποψ. Διδακτόρων 2016-17: Διαθεματικότητες ΣΤ-Η Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος
Παρουσίαση Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Μελετών ΣΤ-Η Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος