σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
  • Ο Τομέας με τον ιδιαίτερα σηματοδοτημένο τίτλο του συγκροτείται από επτά μέλη ΔΕΠ, από τα οποία τρεις είνα καθηγητές, δύο επίκουρες καθηγήτριες και δύο λέκτορες. Προσφέρει στο Τμήμα τρεις δεκάδες σχεδόν μαθημάτων, υποχρεωτικών, υποχρεωτικών επιλογής, σεμιναρίων και φροντιστηρίων. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δύο μέλη του βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια.