σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κωδ. Μάθημα Εξάμηνο Χαρ. Διδάσκων
030794 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής Α Υπ. Λαμπρέλλης Δημήτρης
030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α Υπ. Παπαρίζος Αντώνης
030049 Θεωρία Κοινωνικής Στρωμμάτωσης Β Υπ. Λύτρας Ανδρέας
030718 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών Ι Β Υπ. Μελετιάδης Χαράλαμπος
030015 Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ Β Υπ. Παπαρίζος Αντώνης
Courses in English (Posrgraduate) Β Υπ. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030619 Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική Προσέγγιση Γ Υπ. Λυδάκη Άννα
030719 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών ΙΙ Γ Υπ./Ε. Μελετιάδης Χαράλαμπος
030690 Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Γ Υπ./Ε. Χρύσης Αλέξανδρος
030013 Εισαγωγή στην Επιστημολογία Γ Υπ. Ξανθόπουλος Χρήστος
030744 Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής Γ Υπ./Ε. Λύτρας Ανδρέας
030215 Κοινωνία και χώρος Γ Υπ./Ε. Δουκέλλης Παναγιώτης
030618 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Δ Υπ. Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030187 Κοινωνία και Διαφθορά Δ Υπ./Ε. Πρόντζας Δημήτριος
Κοινωνική Ανθρωπολογία Δ Υπ. Δουκέλλης Παναγιώτης
030206 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Δ Υπ./Ε. Τσίρης Παναγιώτης
030100 Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Δ Υπ./Ε. Λυδάκη Άννα
030086 Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις Ε Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
030161 Τοπική Κοινωνία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες Ε Υπ./Ε. Κωστόπουλος Τρύφων
030157 Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση Ε Υπ./Ε. Κωστόπουλος Τρύφων
030052 Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Ι Ε Υπ./Ε. Λαμπρέλλης Δημήτρης
030692 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης Ι Ε Υπ./Ε. Μελετιάδης Χαράλαμπος
030755 Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς Ε Υπ./Ε. Παπαρίζος Αντώνης
030749 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα Ε Υπ./Ε. Λύτρας Ανδρέας
030158 Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας - Επικοινωνία στη Σύγχρονη Καθημερινή Ζωή Ε Υπ./Ε. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030207 Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα Διακυβέρνησης Ε Υπ./Ε. Τσίρης Παναγιώτης
030159 Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ε Υπ./Ε.
030160 Γαλλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ε Υπ./Ε.
030131 Μετα-νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία Ε Υπ./Ε. Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030191 Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία ΣΤ Υπ./Ε. Πρόντζας Δημήτριος
030071 Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια ΣΤ Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
030162 Αναπαραστάσεις και Συμβολισμοί της Καθημερινής Ζωής (Μέσα Επικοινωνίας) ΣΤ Υπ./Ε. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΣΤ Υπ./Ε. Κωστόπουλος Τρύφων
030044 Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας: Η Κοινωνική Συγκρότηση ΣΤ Υπ./Ε. Λυδάκη Άννα
030155 Κοινωνία και Κοινοτισμός ΣΤ Υπ./Ε. Κωστόπουλος Τρύφων
030218 Προβιομηχανικές Κοινωνίες ΙΙ ΣΤ Υπ./Ε. Δουκέλλης Παναγιώτης
030134 Τεχνολογικός Μετασχηματιμσός και Οικονομική Ανάπτυξη ΣΤ Υπ./Ε. Κήπας Μιλτιάδης
030163 Αγγλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ ΣΤ Υπ./Ε.
030164 Γαλλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ ΣΤ Υπ./Ε.
030201 Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες Ζ Υπ./Ε. Πρόντζας Δημήτριος
030635 Διδακτική της Κοινωνιολογίας - Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών Ζ Υπ./Ε. Πρόντζας Δημήτριος
030822 Διεθνείς Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου Ζ Υπ./Ε. Τσίρης Παναγιώτης
030785 Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς Ζ Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
030165 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου Ζ Υπ./Ε. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030129 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων Ι: Μορφές των Σύγχρονων Πολιτκών Συστημάτων και το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα Ζ Υπ./Ε. Τσίρος Νικόλαος
030204 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι Ζ Υπ./Ε. Ξανθόπουλος Χρήστος
030198 Θυματολογία Ζ Υπ./Ε. Αρτινοπούλου Βασιλική
030210 Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών Ζ Υπ./Ε. Πρόντζας Ευάγγελος
030211 Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η Κοινωνική Θεωρία στην Εποχή της Πληροφορίας Ζ Υπ./Ε. Γεωργοπούλου Παναγιώτα
030166 Γερμανική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ζ Υπ.
030167 Ιταλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι Ζ Υπ.
030219 Φύλο και Σεξουαλικότητες Ζ Υπ./Ε. Χαλκιά Αλεξάνδρα
030763 Ισλάμ, Κοινωνία και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
030828 Διαμεσολάβηση: Έννοιες, πρακτικές, εφαρμογές και εκπαίδευση Η Υπ./Ε. Αρτινοπούλου Βασιλική
030185 Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων ως τον 15ο αιώνα Η Υπ./Ε. Μελετιάδης Χαράλαμπος
030174 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης ΙΙ Η Υπ./Ε. Μελετιάδης Χαράλαμπος
030171 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού Η Υπ./Ε. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
030205 Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης Η Υπ./Ε. Ξανθόπουλος Χρήστος
030209 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ Η Υπ./Ε. Ξανθόπουλος Χρήστος
030221 Οικονομίες του Αρχαίου Κόσμου Η Υπ./Ε. Δουκέλλης Παναγιώτης
030213 Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Η Υπ./Ε. Τσίρης Παναγιώτης
030172 Γερμανική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ Η Υπ./Ε.
030173 Ιταλική Γλώσσα ειδικότητας ΙΙ Η Υπ./Ε.
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Τσίρος Νικόλαος
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Υπ. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Καραμπελιάς Γεράσιμος
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Ξανθόπουλος Χρήστος
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Χρύσης Αλέξανδρος
Courses in English ΣΤ-Η Υπ./Ε. Λαμπρέλλης Δημήτρης
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Υπ./Ε. Γεωργοπούλου Παναγιώτα
Courses in English (Undergraduate) ΣΤ-Η Υπ. Δουκέλλης Παναγιώτης