σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Παναγιώτης Δουκέλλης

Καθηγητής

e.mail: panagiotis.doukellis@gmail.com 

Τηλ.: +30 210 920 1029

Γραφείο: ΔΕΣΚοι, Β7