σε δοκιμαστική λειτουργία
Τομείς Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
  • Αποτελεί έναν από τους τέσσερεις τομείς του Τμήματος με τον μεγαλύτερο αριθμό διδασκόντων. Προσφέρει έξι δεκάδες περίπου υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και σεμινάρια. Ανάλογη είναι και η συμμετοχή των μελών του στην λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος και άλλων, διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Στο σύνολό του, το πεδίο έρευνας και διδασκαλίας των μελών του Τομέα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, καλύπτοντας ευρύ φάσμα των σύγχρονων αναζητήσεων των κοινωνικών επιστημών.

 

  • Ειδικότερα ο τομέας απαρτίζεται από 13 καθηγητές, 1 αναπληρωτή καθηγητή και 2 επίκουρους καθηγητές.