σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

 

Ακαδημαϊκό Έτος  

 Πρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

2013-2014 Καθ. Α. Λύτρας  

2012-2013

Καθ. Δ. Λαμπρέλλης

 
2010-2012 Καθ. Α. Παπαρίζος Καθ. Χ. Μελετιάδης
2008-2010 Καθ. Α. Λύτρας  Αν. Καθ. Χ. Κωσνταντοπούλου
2006-2008 Αν. Καθ. Α. Λύτρας Αν. Καθ. Χ. Ζαραφωνίτου
2004-2006 Καθ. Μ. Ψαλιδόπουλος Αν. Καθ. Α. Παπαρίζος
2002-2004 Καθ. Κ. Παπαθανασόπουλος Αν. Καθ. Α. Παπαρίζος
2000-2002 Καθ. Κ. Παπαθανασόπουλος Αν. Καθ.Δ. Λαμπρέλλης
  1998-2000   Αν. Καθ. Ν. Σαρρής   Αν. Καθ.Δ. Λαμπρέλλης
1996-1998 Καθ. Ι. Φαρσεδάκης Αν. Καθ. Α. Μαγγανάς
1994-1996 Καθ. Ι. Φαρσεδάκης Αν. Καθ. Α. Μαγγανάς
   1993-1994    Αν. Καθ. Μ. Αντωνοπούλου Αν. Καθ. Ν. Σαρρής
1991-1993 Αν. Καθ. Μ. Αντωνοπούλου Αν. Καθ. Ν. Σαρρής
1989-1991 Καθ. Δ. Τσαούσης    Αν. Καθ. Κ. Παπαθανασόπουλος
   1987-1989    Καθ. Β. Φίλιας Καθ. Δ. Τσαούσης
1985-1987 Καθ. Β. Φίλιας  Καθ. Δ. Τσαούσης