σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

 


Κρίση για Μονιμοποίηση Μέλους ΔΕΠ, 19.05.2011


Την Πέμπτη, 19 Μαίου 2011 αξιολογείται από Εκλεκτορικό Σώμα το έργο και η συμβολή ενός από τους διδάσκοντες του Τμήματος και ειδικότερα του Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας: Έχουμε την κρίση για την υποψηφιότητα για τη μονιμοποίηση της κ. Μαριάνθης Κοτέα στη βαθμίδα Επίκουρης Καθηγήτριας και στο αντικείμενο

Εκσυγχρονισμός και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας στον 19ο αιώνα. Η συγκρότηση των πόλεων