σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

 


Τρίτο Συνέδριο της Ελληνικής Κοιννωιολογικής Εταιρείας


 • Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το τρίτο τακτικό της συνέδριο (2011), που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου, 2011, στην Αθήνα με κεντρικό θέμα:

Ελληνική Κοινωνία 1975-2010: Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις

 • Η Ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει μείζονος σημασίας μεταβολές. Το κοινωνικο-οικονομικό πρότυπο που επικράτησε φαίνεται πως έχει εξαντλήσει τα όριά του. Ταυτοχρόνως, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση και η Ελληνική κοινωνία βιώνει οξύ πρόβλημα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Παράλληλα η διαφθορά, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα. Τα ζητήματα αυτά θέτουν σήμερα επί τάπητος το αίτημα της υπέρβασης του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου που έχει επικρατήσει, της διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων, της εξόδου από την πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα.
 • Στο Συνέδριο θα συζητηθούν σε επιμέρους θεματικές ενότητες ειδικότερα ζητήματα, όπως οι μεταβολές στη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων, οι αναδυόμενες μορφές κοινωνικής ταυτοποίησης, η σχέση υπαίθρου – αστικών κέντρων, το πρόβλημα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, τα προβλήματα της μετανάστευσης, οι μεταλλάξεις στις τεχνολογίες και τις μορφές εξουσίας, κλπ.
 • Θα γίνουν επίσης δεκτές προτάσεις οι οποίες έχουν ευρύτερο κοινωνικό-κοινωνιολογικό ενδιαφέρον και οι οποίες θα ομαδοποιηθούν από την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να οργανωθούν επιμέρους ειδικές συνεδρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους (έως 300 λέξεις), συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις), στη διεύθυνση grsociolsoc@gmail.com, μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. Απάντηση για την αποδοχή θα αποσταλεί έως τις 30 Ιουνίου.

Την πρόσκληση του Συνεδρίου υπογράφουν η Πρόεδρος καθηγήτρια του Τμήματος Κοιννωιολογίας κ. Μαρία Ν. Αντωνοπούλου και η Γενική Γραμματέας της Εταρείας αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Χαλκιά.

Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 50Ευρώ.
Σπουδαστών: 20 Ευρώ
 


Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ελλήνων Εγκληματολόγων


 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της

 • του Τομέα Εγκληματολογίας, Τμήματος Κοινωνιολογίας, Παντείου Πανεπιστημίου
 • σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου (ΣΕΕΠΠ) – θα διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2011 διεθνές συνέδριο με θέμα «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές».
 • Το Συνέδριο προγραμματίζεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2011.
 • Σύντομα οι σχετικές πληροφορίες
   

 


Προαγγελλία Ημερίδας


 • Το Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προγραμματίζει την ετήσια ημερίδα αφιερωμένη σε  έλληνες κοινωνιολόγους ή κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι με το έργο τους ανέδειξαν την Κοινωνιολογία και συνέδραμαν με το έργο τους στην διαμόρφωση της.
 •  Για την πρώτη συνάντηση Ετήσιας Ημερίδας Κοινωνιολογίας το θέμα είναι Κοινωνικές Τάξεις και Κοινωνικά Κόμματα, θέμα το οποίο ο έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ο Α. Ελευθερόπουλος, επεξεργάσθηκε πρώτη φορά για την ελληνική επιστημονική κοινότητα το 1922.
 • Η εκ νέου ανάγνωση του έργου του υπό το φώς των σύγχρονων εξελίξεων είναι ανάμεσα στους στόχους της 1ης Συνάντησης του Μαΐου.  
 • Σύντομα οι σχετικές πληροφορίες