σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

Οι διμερείς συμφωνίες μελών του Τμήματος, που αφορούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στα πλαίσια του   LLP/Erasmus και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση (24/11/2010) από την υπηρεσία Δημοσίων Σχέσενω του Πανεπιστημίου αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί και αφορά
Η κατάσταση των Διμερών Συμφωνιών (τελευταία ενημέρωση: 24-Νοε-2010) τού Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει

  • τα Ιδρύματα τού Εξωτερικού με τα οποία διενεργούνται μετακινήσεις φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού ανά χώρα και αλφαβητική σειρά.
  • τους ακαδημαϊκούς συντονιστές για κάθε συμφωνία και το πλήθος των ετήσιων θέσεων για κάθε κινητικότητα
     

http://www.panteion.gr/erasmus/BA%20UPDATED%2023%2011%202010%20SITE.xls

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το erasmusecon@panteion.gr