σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

Η πληροφορική τεχνική, διδασκαλία και εφαρμογή ασκείται στο Τμήμα με σκοπό τη συγκρότηση ανάλογων υποδομών, τη δημιουργία δικτύων, τις εφαρμογές και τον ιστότοπο του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Η Πληροφορική Κοινωνιολογίας διευθύνεται από επιστημονικό συνεργάτη του Τμήματος.

Έργο της είναι:

  • Η δημιουργία πληροφοριακών πηγών
  • Η εμβάθυνση στα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείρισή τους
  • Η πληροφοριακή υπηρεσία