σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

Tο Τμήμα Κοινωνιολογίας συστάθηκε το 1983 μετά την κατάτμηση της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών σε τρία Τμήματα, ήτοι

 • το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
 • το Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η λειτουργία του Τμήματος ξεκίνησε τον επόμενο χρόνο με πρώτο Πρόεδρο του Τμήματος τον κοινωνιολόγο, ομότιμο καθηγητή, κ. Βασίλη Φίλια και αργότερα, το 1989 η μετονομασία του Ιδρύματος σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών, το Τμήμα θα είναι πλέον ένα από τα 10 Τμήματα του Πανεπιστημίου:

 • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γενικό Τμήμα Δικαίου

Αρκετά από τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 377/89 στελεχώθηκαν από μέλη ΔΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και υπαλλήλους από το Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Η περίοδος που ακολουθεί θα απαιτήσει πολλαπλάσια προσπάθεια του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για να υποστηριχθούν οι τέσσερεις Τομείς του Τμήματος.

Οι Τομείς της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Μορφολογίας, της Εγκληματολογίας και της Νεοελληνικής Κοινωνίας προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών χάρη στα μαθήματα που διδάσκονται και την έρευνα που προωθούν προκαλώντας διαφορετικές επιταχύνσεις στην πορεία τους, οι οποίες μετά από ένα χρονικό διάστημα ξεπεράσθηκαν. Προς την τρίτη πλέον δεκαετία του βίου του το Τμήμα ενίσχυσε τόσο την θέση της Κοινωνιολογίας στις Κοινωνικές Επιστήμες, όσο και την ανάγκη της διεπιστημονικότητας οδεύοντας πλέον στο δρόμο δημιουργίας ‘σχολής’.

Τα «πεδία κοινωνιολογίας» διαμόρφωσαν μέσα από τη διοικητική οργάνωση και την ακαδημαϊκή στελέχωση του Τμήματος μεγάλους προσανατολισμούς για

 • τις τάσεις μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας,
 • τις μείζονες θεωρητικές κατευθύνσεις και τις μεθοδολογικές αναζητήσεις,
 • τη διείσδυση στις δομές και τους θεσμούς,
 • τους μεταβολισμούς στην αγροτική κοινωνία, στη βιομηχανική οργάνωση, στην αστεακή συγκρότηση, τις μεταβολές στην εργατική τάξη και τα κοινωνικά κινήματα,
 • τους δεσμούς με τις γειτονικές επιστήμες που από τη φιλοσοφία, τη θρησκειολογία, το δίκαιο, την οικονομία, την πολιτική ή την ιστορία φθάνουν και ενσωματώνουν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις.

Η «κρίσιμη στροφή» που προκαλείται σήμερα στην Ελληνική κοινωνία μετά από ένα ακόμη κύμα παγκοσμιοποίησης βρίσκει το Τμήμα έτοιμο να καταστήσει την Κοινωνιολογία έναν ισχυρό κινητήρα σκέψης, αντίδρασης και ανανέωσης στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και των καθημερινών κοινωνικών ζητημάτων.