σε δοκιμαστική λειτουργία
Το Τμήμα

 


Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος και Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης


Προεδρεία Τμήματος καθηγητής Αν. Παπαρίζος 2010-2012

  1. 06-10-2010
  2. 24-11-2010
  3. 20-12-2010
  4. 28-01-2011
  5. 02-03-2011
  6. 13-04-2011
  7. 10-05-2011
  8. 14-06-2011
  9. 06-07-2011

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος


  • 13.04. 2011