σε δοκιμαστική λειτουργία
Έρευνα

 


Ίδρυση

 

Το Εργαστήριο ‘Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση’  ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 993/28-5-2015). Το Εργαστήριο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και της Εγκληματολογίας, της Σωφρονιστικής, της Απονομής Δικαιοσύνης, της Ειρηνικής Επίλυσης Συγκρούσεων, της Διαμεσολάβησης και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των συγκρούσεων εντός και εκτός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης


Τομείς δράσης

 

Το Εργαστήριο ‘Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση’ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: 

   
 • Την κοινωνική έρευνα  των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, τη μελέτη, την εκπαίδευση και την εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των συγκρούσεων και την προώθηση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης εν γένει.
 • Την έρευνα, εκπαίδευση, εφαρμογή και προώθηση των εφαρμοσμένων πρακτικών της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε όλες τις μορφές, όπως διαμεσολάβηση, συνεδρίες, κύκλοι, κ.α.,  με στόχο την επίλυση των συγκρούσεων σε κοινωνικό, εργασιακό, νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
 • Την προώθηση των εναλλακτικών μέσων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων,  της διαμεσολάβησης, των συνεδριών (conferences) στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη. 
 • Τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου και του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, την αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισής του, με στόχο την προώθηση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην αντεγκληματική πολιτική. 
 • Τη μελέτη,  έρευνα, εκπαίδευση και εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε όλες τις μορφές: οικογενειακή, σχολική, αστική, εργασιακή, νομική, δικαστηριακή.
 • Γενικά, την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στον τομέα της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και της Διαμεσολάβησης, που προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας με τις εφαρμοσμένες στρατηγικές, πρακτικές και πολιτικές, καθώς και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνία.
 • Το Εργαστήριο θα αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικά ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα και φορείς  στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με ανάλογα θέματα.
 

Διευθύντηρια εργαστηρίου

 

Καθηγήτρια κ. Βάσω Αρτινοπούλου

 

 

Συνεργάτες

 

 

 

 • Ηρώ Μιχαήλ, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας 
 • Αλεξάνδρα Κουφούλη, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας 
 • Λία Κουμεντάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας 
και
 • ομάδα εθελοντών φοιτητών 
 

Διεύθυνση και επικοινωνία

 

vasiliki.artinopoulou@panteion.gr