σε δοκιμαστική λειτουργία
Έρευνα

 

Ανακοίνωση_1η 23/11/2014

Ανακοινώνεται ότι η Εναρξη διδασκαλιών του Προγράμματος θα γίνει την 

24η Νοεμβ. 2014

και

ώρα 16.00

στο Κτήριο ΔΕΣΚΟΙ.

 

Ανακοίνωση_2η 23/11/2014

 

Η έναρξη των Εισηγήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παρουσίαση του προγράμματος σε δύο στρογγυλές τράπεζες 16.00-18.00 στην οποία θα συμμετάσχουν υπεύθυνοι και διδάσκοντεες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.