σε δοκιμαστική λειτουργία
Έρευνα

 


Α. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ


Μαθήματα 

§  Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά προβλήματα στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία

§  Σύγχρονες μέθοδοι κοινωνικής ανάλυσης

§  Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας

§  Σύγχρονες τάσεις στη δημογραφία

§  Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας

§  Έθνη και Εθνικισμός

§  Θεωρία των κοινωνικών τάξεων

§  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

§  Κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί

§  Σύγχρονοι εκπαιδευτικοί θεσμοί

 


Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Μαθήματα 

§  Πόλη και Εγκληματικότητα. Αίσθημα Ανασφάλειας και Τιμωρητικότητας.

§  Ενδοοικογενειακή Βία

§  Οικονομική κρίση και Κοινωνικό Κράτος στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Εξελίξεις, Προβλήματα, Προοπτικές

§  Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία

§  Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια

§  Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ

§  Μετανάστευση και Υποβάθμιση του Αστικού Κέντρου

§  Οικολογία: Κοινωνιολογικές και Φιλοσοφικές προσεγγίσεις

§  Οικονομική Κρίση: Φτώχεια και Πλούτων των Εθνών

§  Θρησκεία, Πολιτισμικές Ταυτότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός

 


Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Μαθήματα 

  • Κοινωνική Ένταξη των Νέων στις Υποβαθμισμένες Περιοχές
  • Κοινωνικά Κινήματα και η Πολιτική των Μ.Κ.Ο.
  • Ένταξη Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας
  • Κοινωνική Ένταξη των Γυναικών
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία
  • Κοινωνικές Ανισότητες και Πολιτικές για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού
  • Κοινωνία, Κοινοτισμός και Τοπική Ανάπτυξη
  • Τοπική Ανάπτυξη και Πολιτικές Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού
  • Πολιτικές Επανένταξης Τοξιξοεξαρτημένων