σε δοκιμαστική λειτουργία
Έρευνα

 

Τίτλος Προγράμματος  
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 

 Στοιχεία Προγράμματος

 

 
Ίδρυμα Συντονιστής:
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών- Τμήμα    Κοινωνιολογίας
Συμπράττοντα Ιδρύματα /Τμήματα:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής 
Θεματική Ενότητα:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 
Διάρκεια:
150 ώρες (30/ 5ώρες διαλέξεις)
 Η Πράξη:
«Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων»  υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 8 με κωδικό ΟΠΣ  475298) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
Ημερομηνίες διεξαγωγής μαθημάτων: 
24 Νοεμβ. 21 Δεκ. 2014
Επιτυχόντες Προγράμματος:
 Βλ. εδώ
 
 
Επικοινωνία  

Αντ. Αλεβίζος, Κοινωνιολόγος, MA, Υποψ. Διδάκτωρ

Τηλ.: 210 920 1631

Ηλεκτ. διεύθ.: ant.alevizos@panteion.gr