σε δοκιμαστική λειτουργία
Προσωπικό
ΌνομαΒαθμιδαEmailΤηλέφωνοΓραφείο
Βουκελάτου ΑντιγόνηΓραμματέαςsociology@panteion.gr, Γραμματεία
Θεοδώρου Βερονίκη Υπάλληλος+30 210 920 1454, Γραμματεία
Μπρατσάλης ΑνδρέαςΥπάλληλος+30 210 920 1075, Γραμματεία
Προνοϊτη ΓεωργίαΥπάλληλος+30 210 920 1456, Γραμματεία