σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εισαγωγή σπουδαστών ακαδημαϊκού έτους

2012-13
 

Εισαγωγή σπουδαστών ακαδημαϊκού έτους

2011-12


1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας


 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004.
 • Αναπτύσσεται από το β’ εξάμηνο και μετά σε τρεις κατευθύνσεις:
 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες,
 2. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία και
 3. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας.
 • Σκοπός του Προγράμματος είναι να διερευνήσει
  • Τις διαδικασίες εκείνες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων καθώς και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού στη σύγχρονη κοινωνία,
  • Να διερευνήσει ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και
  • Να μελετήσει σε βάθος την οργάνωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
 • Το ΠΜΣ είναι διετούς διαρκείας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ισοτίμου Master ή DEA).

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό και για τις τρεις κατευθύνσεις και παρέχονται με εμπεριστατωμένη ανάλυση βάθους οι απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη των κατευθύνσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 • Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 21 φοιτητές, κατόπιν γραπτών εξετάσεων που θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο 2011.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να προσέλθουν

από 1 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2011,

Τετάρτη και Παρασκευή, ώρα: 10:00 – 13:00

στη Γραμματεία του ΠΜΣ που στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Λεωφόρος Συγγρού 136,

νεοκλασικό κτίριο,

3ος όροφος

υπόψη κυρίας Βασιλική Τσιλιγγίρη,

τηλ. 210 –9201457

προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία επιλογής.

Αθήνα, 17 -5-2011
Καθηγητής Σ. Ν. Τσοτσορός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

  


2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ


 

 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» λειτουργεί από το 2003 ως επίσημα αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Εγκληματολογίας, Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.  

 

 • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της»  είναι:
  • η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς,
  • η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν και
  • η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

 

 • Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). Στο πρώτο έτος σπουδών εξετάζονται ο ρόλος της Εγκληματολογίας και η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς και οι σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, ενώ στο δεύτερο έτος αναλύονται τα σχετικά επιστημολογικά και μεθοδολογικά  ζητήματα και εκπονείται από τους φοιτητές μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 • Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 15 φοιτητές, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:
  • Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
  • Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
  • Ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους (παρ.3 άρ.4 Ν.3685/08).
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να προσέλθουν

από 1 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2011,
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα: 10:00 – 13:00

 

στη Γραμματεία του ΠΜΣ που στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Λεωφόρος Συγγρού 136,

παλαιό κτίριο, 3ος όροφος,

υπόψη κυρίας Κωνσταντίνας Κουρούσης,

τηλ. 210 92 01 458

προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία επιλογής.

 • Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν στην παρακάτω διεύθυνση  του διαδικτύου: http://criminology.panteion.gr