σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές

 


Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


 
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
 
Φύλο, Koινωνία, Πολιτική
 
όπως περιγράφεταισ στο ΦΕΚ 1180/τ. Β/19.06.2015.
 
 

Υλοποίηση

 
Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ συνεργάζονται τα Τμήματα
  • Δημόσιας Διοίκησης,
  • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών,
  • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
  • Κοινωνιολογίας,
  • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
 
 

Στοιχεία λειτουργίας του

 
  • Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων στο διεπιστημονικό πεδίο των Σπουδών Φύλου, και σε αυτή τη βάση αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών.
  • Τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α' και Β') αφιερώνονται σε μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα διεπιστημονικών προσεγγίσεων γύρω από το φύλο, σε σχέση με τους άξονες της κοινωνίας και της πολιτικής, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο (Γ') ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια εξειδικεύει το αντικείμενο των σπουδών του/της μέσα από το σχεδιασμό και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
 

Αντικείμενο-Σκοπός

 
  • Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται του φύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των θεωρητικών εργαλείων που προκύπτουν για τη μελέτη του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες. Συγχρόνως, αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ποικιλόμορφης οπτικής του φύλου που αναθεωρεί κριτικά τις παραδοσιακές επιστήμες, και τα δόκιμά τους όρια.  
  • Κεντρική θεματική που διατρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ αποτελεί το πώς η κοινωνία, η πολιτική, ο πολιτισμός και η γνώση διαμορφώνονται μέσα από έμφυλες σχέσεις εξουσίας, αλλά και πώς τα παραπάνω αποδίδουν μέσα στον ιστορικό χρόνο συγκεκριμένα νοήματα στο φύλο ως διάσταση της ταυτότητας. 
  • Ο σκοπός του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι διττός:
(α) η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα θεωρίας κοινωνικών ερευνών και
(β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στην επιστημονική έρευνα ποικίλων κοινωνικών σχέσεων, θεσμών, πολιτικών δομών και πολιτισμικών μορφωμάτων μέσα από την οπτική του φύλου, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις έμφυλες διαστάσεις κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν κοινωνική έρευνα σχετική με ζητήματα πολιτικών φύλου και ισότητας. 
 
 
 
► Ολόκληρο τον κανονισμό λειτουργίας του Διατμηματικού Ποργράμματος (προϋποθέσεις εγγραφής, μαθήματα, διδάσκοντες κλπ.)  βλ. επιπλέον πληροφορίες (άνω δεξιά)