σε δοκιμαστική λειτουργία
Διδακτορική Διατριβή
2011-05-20 | Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

7 Ιουνίου 2011

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗς ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

της

ΙΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιβλέπων:

Καθηγ. Α. Μαγγανάς (Πάντειον Πανεπιστήμιο)

Μέλη:

Ομότ. καθηγ. Ι. Φαρσεδάκης (Πάντειον πανεπιστήμιο)

Καθηγ. Ι. Τσιγκάνου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)


"(...)Ο σκοπός της διατιβής ήταν να μελετήσει τα προγράμματα και τι παρεμβάσεις κοινωνικής πρόληψης και ειδικότερα αυτές στις οποίες αναγνωρίζονται στοιχεία κοινωνικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με την προληπτική λειτορυγία που επιτελούν στη διαχείριση της νεανικής παραβατικότητας.

Το αντικείμενο μελετήθηκε ως προς δύο προσεγγίσεις:

- τη θεωρητική που αποσαφνίζει το εννοιολογικό πλαίσιο και

- την εμπιερική που αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνστι στη χώρα μας (...)"

Απόσπασμα από την εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής

Ημερομηνία, ώρα  και αίθουσα υποστήριξης: 07/07/2001, 10.00, Γραφείο Ε6 (Νέο κτίριο, 5ος όροφος)


 

 


Ιούνιος 2011

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΦΑΡΑΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιβλέπουσα:

Καθηγήτρια  Ε. Λαμπροπούλου (Πάντειον Πανεπιστήμιο)

Μέλη:

Καθηγήτρια Ν. Κυριαζή (Πάντειον Πανεπιστήμιο)
Καθηγητής Κ. Κοσκινάς (Παντειον Πανεπιστήμιο)


Περίληψη

  • Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τον ρόλο του φυλακτικού προσωπικού στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα.
  • Στόχος είναι
    • πρώτον, να προσδιορισθεί σε ποιο βαθμό η στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων απέναντι στους κρατούμενους και τη σωφρονιστική πολιτική είναι αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών ή επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, δηλαδή εμπειρίας, προσαρμογής και σχέσεων με τους συναδέλφους τους και τη διοίκηση.
    • Δεύτερον, να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εάν και κατά πόσο η στάση τους συμβάλλει στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και τις ευθύνες οι οποίες προκύπτουν.
  • Τα εμπειρικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 69% του συνόλου των σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονταν στο 63% των ελληνικών φυλακών (2001–2002).

 

Ακολουθεί ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία

 

 Μάιος 2011

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα καταστήματα τροφίμων ‘τύπου ευκολίας’ (convenience stores)

του

ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ

Πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

και μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας (ΗΠΑ).   


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιβλέπων: 

Καθηγητής Ευάγ. ΠΡΟΝΤΖΑΣ (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Μέλη:

Καθηγητής  Ανδρ. ΛΥΤΡΑΣ (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

 Καθηγητής Γιώργος ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

« (…)Ο υποψήφιος διδάκτωρ άρθρωσε ερευνητικά το αντικείμενο του σε δύο επίπεδα, υποκείμενα τόσο στη διαθέσιμη βιβλιογραφική υποστήριξη για τη διατύπωση των υποθέσεων εργασίας και έρευνας όσο και στα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας με δειγματοληψία για τη θέση, λειτουργία, οργάνωση και την ανάπτυξη του δικτύου επιχειρήσεων «καταστήματα τροφίμων ‘τύπου ευκολίας’ (convenience stores)», συμπλεγμένα τα θέματα αυτά με τις μεταβαλλόμενες στάσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών στην εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας. Η επιβαλλόμενη αυτονομία και πρωτοτυπία υποχρέωσε τον υποψήφιο να διατυπώσει και επεξεργασθεί υπάλληλα ερωτήματα κατανεμημένα σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες -κεφάλαια. Ειδικότερα, οι ενότητες του συγκροτούνται ως προς 

·         τη σημασία του τύπου επιχειρήσεων convenience stores στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον των τροφίμων σε διαλεκτική σχέση με τα οργανωτικά ζητήματα λειτουργίας τους και τις κοινωνικές δομές της ελληνικής κοινωνίας, 

·         την αναγκαιότητα για την εμβάθυνση στην καταναλωτική συμπεριφορά που γενούν τα καταστήματα ευκολίας, ζήτημα που συνοδεύεται από την κάλυψη του κενού στη σύγχρον4η κοινωνιολογία των οργανώσεων των κριτηρίων κοινωνικής επιλογής τους σε μία αγορά,

·         τη διαμόρφωση του πλαισίου κοινωνιολογικής έρευνας για τον τύπο αυτό επιχειρήσεων, δίνοντας πρόσθετη ώθηση στην μακροχρόνια ανάλυση εξέλιξης των επιχειρήσεων,

·         την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών με τρόπο τέτοιο ώστε η έρευνα του υποψηφίου να εκτείνεται σε ένα ακόμη πεδίο: την κοινωνιολογία του καθημερινού βίου, και

·          την διατύπωση κριτηρίων για την επιλογή ενός καταστήματος τροφίμων, με ταυτόχρονο διαχωρισμό τους από τα αντίστοιχα των καταστημάτων ευκολίας, δηλαδή ζήτημα που αφορά την αναπτυσσόμενη στρατηγική των επιχειρήσεων στις αγορές.

(…)

Απόσπασμα από την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής