σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας

Εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας

Ακαδημαϊκό έτος 2012-13


 

 • Ανακοινώθηκε η εισαγωγή σπουδαστών για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
 • Για τις προϋποθέσεις εισαγωγής βλ. εδώ.
 • Ανάλυση θεμάτων:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
Β. Δικαιολογητικά υποβολής
Γ. Διαδικασία επιλογής
Δ. Υποχρεώσεις σπουδαστών
Ε. Σύμβουλος Καθηγητής
Στ. Υποχρεώσεις και διαδικασία αξιολόγησης
Ζ. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
Η. Απονομή και βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Κοινωνιολογίας
Θ. Αλλαγή Κατεύθυνσης Σπουδών
Ι. Αναστολή Σπουδών
ΙΑ. Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή
ΙΒ. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων


Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις


Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ακόλουθων Τμημάτων Κοινωνικών επιστημών Α.Ε.Ι. καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΑΣΠΑΙΤΕ).

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
  • Θεολογική Σχολή
  • Τμήμα Θεολογίας
  • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
  • Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Τμήμα Νομικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  • Φιλοσοφική Σχολή
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πρόγραμμα Ψυχολογίας)
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Όλα τα Τμήματα
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Θεολογική Σχολή
  • Τμήμα Θεολογίας
  • Φιλοσοφική Σχολή
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Νομικής
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
  • Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Φιλοσοφική Σχολή
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
  • Τμήμα Βαλκανικών-Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  • Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Φιλοσοφική Σχολή
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Τμήμα Νομικής Κομοτηνής
  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρουπόλεως
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αλεξανδρουπόλεως
  • Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ (σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2327/1995) εφόσον έχουν πετύχει σε προφορικές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

• Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
• Θεωρία της Κοινωνικής Στρωμάτωσης
• Θεωρία των κοινωνικών Τάξεων II: Σύγχρονα Ρεύματα
• Αρχές Κοινωνιολογίας Ι
• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
• Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές-Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας
• Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία-Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής
• Η Γένεση της Νεοελληνικής Κοινωνίας
• Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αι.
• Κοινωνική Θεωρία Ι
• Κοινωνική Θεωρία ΙΙ
• Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ: Η Ποιοτική Προσέγγιση


Β. Δικαιολογητικά υποβολής


Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πτυχίου, ισοτιμία και αντιστοιχία από ΑΣΠΑΙΤΕ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή)
 • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών
 • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου
 • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης γαλλικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα). Εάν η πιστοποίηση δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται σε μετάφραση αποσπάσματος από την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Στην αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

 


Γ. Διαδικασία επιλογής


 • Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει η Επιτροπή Εξετάσεων. Στην Επιτροπή Εξετάσεων μετέχουν ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος έχει και την ευθύνη της σύγκλησης της και τα μέλη ΔΕΠ στα οποία ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης η βαθμολόγηση των προς εξέταση μαθημάτων.
 • Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων που διεξάγονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις γίνονται στα ακόλουθα μαθήματα:
 1. Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
 2. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
 3. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, η Επιτροπή Εξετάσεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα στα οποία αναγράφεται η βαθμολογία για κάθε ένα από τα μαθήματα καθώς και ο μέσος όρος βαθμολογίας. Ως βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί οι 21 πρώτοι από τους επιτυχόντες (όπως ορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη), με βάση τη σειρά βαθμολογίας, σύμφωνα με το μέσο όρο στις γραπτές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό επιτυχόντων που επιλέγουν μια κατεύθυνση τότε η επιλογή γίνεται ως εξής:

 • Λαμβάνεται υπ’όψιν η σειρά επιτυχίας, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για τη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση αριθμού φοιτητών.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπ’όψιν ο βαθμός στο μάθημα της κατεύθυνσης αυτής.
 • Για τους υπόλοιπους, η κατανομή τους ως προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις γίνεται με βάση:
  • Α. Μέσο όρο βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα
  • Β. Τη βαθμολογία στα μαθήματα της κάθε μίας από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις
  • Γ. Συνέντευξη και υπόλοιπα προσόντα.

Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 21. Η Επιτροπή Εξετάσεων υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προς επικύρωση τον πίνακα επιλογής για την εισαγωγή στο Α εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 


Δ. Υποχρεώσεις σπουδαστών


Σύμφωνα με την Υ.Α.Φ. 121/Β3/4213/Β1820 της 23-11-93, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης τους, να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο καθοδήγησης των προπτυχιακών φοιτητών (εργασίες, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) και διεκπεραίωσης λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το έργο αυτό το αναλαμβάνουν με ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π. που επιβλέπει την διπλωματική τους εργασία εκτός και αν για το σκοπό αυτό έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης άλλο μέλος Δ.Ε.Π.

 •  Αναστολή σπουδών μπορεί να δοθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας. Μετά την πάροδο του χρόνου αναστολής η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει αν ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το εξάμηνο ή τα μαθήματα στα οποία είχε ελλιπή παρουσία.
 •  Θέματα που ανακύπτουν και η ρύθμιση τους δεν προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό διευθετούνται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

 


 Ε. Σύμβουλος Καθηγητής

 • Μέσα στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ορίζει για κάθε φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ (από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο) ως Σύμβουλο σπουδών.
 • Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή  για ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο Σύμβουλος Καθηγητής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον, μετά από αίτημα του φοιτητή ή του ίδιου ή και νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Στ. Υποχρεώσεις και διαδικασία αξιολόγησης


 1. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των σεμιναρίων και διαλέξεων καθώς και η εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των προσφερόμενων ένδεκα (11) μαθημάτων ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας είναι υποχρεωτική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας μετά την έναρξη του β και γ εξαμήνου να δηλώσουν στην γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας το κατ΄ επιλογή μάθημα από τις δύο άλλες κατευθύνσεις που επιλέγουν να παρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάμηνο.
 2. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποχρεούνται επίσης να συμβάλλουν γενικότερα στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του προγράμματος, ένα αυτό κριθεί αναγκαίο (Υ.Α.Φ. 12.1/Β3/4213/Β1820 της 23-11-93).
 3. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και ολοκληρώνονται τέλη Μαΐου.
 4. Η απουσία, από την παρακολούθηση μαθημάτων, πάνω από τρεις (3) φορές, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα συνεπάγεται, τη διαγραφή από το Πρόγραμμα Σπουδών. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλεγεί για τον έλεγχο των παρουσιών, ο κάθε διδάσκων μπορεί να διαπιστώνει ο ίδιος τις απουσίες των φοιτητών.
 5. Οι εξετάσεις για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται το μήνα Φεβρουάριο και η περίοδος των εξετάσεων διαρκεί δύο εβδομάδες, ενώ αντίστοιχα οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου διεξάγονται τον Ιούνιο και διαρκούν επίσης δύο εβδομάδες, οι επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα α κα β εξαμήνου, διεξάγονται τον Σεπτέμβριο, ενώ για τα μαθήματα του γ εξαμήνου τον Ιούνιο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 6. Η εκπρόθεσμη αλλά εντός της εξεταστικής περιόδου συμμετοχή στις εξετάσεις των εξαμήνων επιτρέπεται εφόσον δοθεί άδεια από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία δίνεται μετά από συνεννόηση με τον ή με τους Καθηγητές των υπό εξέταση μαθημάτων και μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
 7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κάθε εξεταστικής περιόδου ανακοινώνονται μετά την κατάθεση της βαθμολογίας από τον Υπεύθυνο Καθηγητή, την έκδοση της βαθμολογίας από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με την ευθύνη  του Γραμματέα του Τμήματος.
 8.  Προβιβάσιμος βαθμός για τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι ο βαθμός πέντε (5). Ο βαθμός απονέμεται είτε μετά προφορική ή γραπτή εξέταση, είτε μετά την εκπόνηση και παράδοση σχετικής εργασίας που αξιολογείται στην διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
 9. Στην περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις των περιόδων Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα α και β εξαμήνου και Ιουνίου για τα μαθήματα γ εξαμήνου, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Ζ. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας


 1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκπονήσει αυτόνομα Διπλωματική Εργασία με θέμα που επιλέγει ο ίδιος, αλλά το οποίο θα πρέπει να εντάσσεται στην κατεύθυνση (Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία) που έχει δηλώσει. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα δύο (32) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. ή δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.
 2. Σε κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού δεν μπορεί να ανατεθεί κατ΄ έτος η επίβλεψη περισσότερων των τριών (3) διπλωματικών εργασιών.
 3. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας σχετική αίτηση όπου να αναφέρεται ο τίτλος της Διπλωματικής, μικρή περιγραφή του αντικειμένου και το όνομα του προτεινόμενου ως Επιβλέποντα Καθηγητή. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί μέλος ΔΕΠ που να επιθυμεί να αναλάβει τη συγκεκριμένη Διπλωματική, ο φοιτητής υποχρεούται να επιδώσει αίτηση εκ νέου με άλλο προτεινόμενο τίτλο.
 4.  Στην πρώτη σύγκληση της Γ.Σ.Ε.Σ. του ημερολογιακού έτους αμέσως μετά την έναρξη του δ εξαμήνου και μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο άλλοι διδάσκοντες που μαζί με τον επιβλέποντα συγκροτούν την τριμελή εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας και εγκρίνονται οι τίτλοι και τα θέματα των διπλωματικών εργασιών.
 5. Ο Επιβλέπων τη διπλωματική εργασία Καθηγητής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον, πριν από την κατάθεση της διπλωματικής, με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή ή του Επιβλέποντα Καθηγητή.
 6.  Για τροποποίηση ή αλλαγή του τίτλου ή του θέματος της διπλωματικής απαιτείται αίτηση του φοιτητή και του Επιβλέποντα Καθηγητή στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει αν πρόκειται για απλή τροποποίηση του τίτλου, οπότε μπορεί η ίδια να δώσει την άδεια για την τροποποίηση, ή για αλλαγή του θέματος οπότε αναπέμπει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
 7.  Οι φοιτητές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του δ εξαμήνου να συμμετέχουν σε σεμινάριο διπλωματικής εργασίας ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει.
 8. Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών είναι προφορική και γίνεται δημόσια και ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.  Οι προς υποστήριξη διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
 9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ημερομηνία κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να παραταθεί έως ένα εξάμηνο και μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 10. Δικαίωμα λόγου στην προφορική εξέταση έχουν μόνο ο υποψήφιος και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Ο βαθμός που απονέμεται στη διπλωματική εργασία εξάγεται ως μέσος όρος της βαθμολογίας που δίνεται από το καθένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής που έχει οριστεί για κάθε συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.
 11. 8. Αν η προφορική υποστήριξη ή το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά, για να δοθεί προβιβάσιμος βαθμός (5 και άνω), ο υποψήφιος επανέρχεται για εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου στην περίπτωση παράτασης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν χορηγείται προβιβάσιμος βαθμός συνέπεια είναι η απόρριψη της διπλωματικής εργασίας και διαγραφή του φοιτητή από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς να του αποδοθεί κανένας τίτλος σπουδών.


Η. Απονομή και βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Κοινωνιολογίας


 

 • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνιολογίας απονέμεται μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων των ένδεκα (11) μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και την επιτυχή υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας ήτοι μετά τη συγκέντρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. ή σαράντα πέντε (45) διδακτικών μονάδων.
 • Η βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως μέσος σταθμικός όρος του 75%  της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων των εξαμήνων α, β και γ και 25% του βαθμού που απονέμεται από την τριμελή επιτροπή που εξετάζει τη διπλωματική εργασία του υποψηφίου. Οι βαθμοί που απονέμονται είναι: άριστα (8,5-10), Λίαν καλώς (6,5-8,49) και Καλώς (5-6,49).


Θ. Αλλαγή Κατεύθυνσης Σπουδών


 • Πριν από την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου, οι φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πρέπει να κατανέμονται ισάριθμα ανά κατεύθυνση με δυνατότητα απόκλισης 20% περίπου.


Ι. Αναστολή Σπουδών


 • Αναστολή σπουδών μπορεί να δοθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος φοιτητής επικαλείται, σπουδαίους λόγους επαρκώς αιτιολογημένους, η δε διάρκεια της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Με την πάροδο του χρόνου αναστολής η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει αν ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το εξάμηνο.
 • Στην περίπτωση αίτησης αναστολής σπουδών κατά τη διάρκεια κάποιου εξαμήνου, ο φοιτητής υποχρεούται να επανέλθει το επόμενο έτος και στο εξάμηνο σπουδών που διέκοψε.
 • Στην περίπτωση αίτησης αναστολής σπουδών, διάρκειας δύο εξαμήνων, δύο διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών, μετά το πέρας της αναστολής, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην επόμενη επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα που έχει αποτύχει, στο πλαίσιο της αρχικής δήλωσης μαθημάτων.

ΙΑ. Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή


 • Ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του και διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από διαπιστωτική πράξη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αν αποτύχει σε έστω και ένα μάθημα της επαναληπτικής περιόδου, ή/και αν ξεπερνά το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών ή/και αν δεν παραδώσει την διπλωματική εντός της επιτρεπόμενης προθεσμίας ή/και αν διαπιστωθεί ότι έχει αντιγράψει τόσο στις εξετάσεις όσο και στις εργασίες.

ΙΒ. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων


 • Θέματα που ανακύπτουν και η ρύθμιση τους δεν προβλέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό διευθετούνται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.